Česká obydlí jsou plná radonu. Jak bojovat s tímto strašákem?

Určitě jste již slyšeli o chemicky netečném plynu bez barvy a bez zápachu s názvem radon. Tento radioaktivní plyn, vznikající postupnou přeměnou uranu, může být ve větších koncentracích velmi nebezpečný našemu zdraví – radon je totiž těžší než vzduch a jeho výskyt je doslova všudypřítomný.

Radon se nachází v zemské kůže a ne nadarmo se mu přezdívá také “tichý zabiják”. Proč? Ze zemské kůry se bohužel velmi snadno dostává i do našich obydlí a stává se tak problémem téměř každého z nás. Dle veřejně dostupných studií je radon druhý nejčastější důvod vzniku rakoviny plic. Hned po kouření.

Jak se radon dostává do našeho obydlí

V zásadě hovoříme o čtyřech cestách, prostřednictvím kterých se radon dostává do našeho obydlí:

  1. z podloží
  2. ze stavebních materiálů
  3. z vody
  4. se zemním plynem (lze v našich podmínkách spíše zanedbat).

Radon, který se do našich domácností dostává z podloží

Naše obydlí radon doslova nasávají díky jednoduchému principu – na spodních podlaží vytápěných budov vzniká mírný podtlak vzhledem k rozdílu teplot uvnitř a vně budov. Tento podtlak pak do nitra obydlí přirozeně absorbuje okolní plyny vyskytující se v půdě. Vzhledem k tomu, že množství radonu je na území České republiky v porovnání s Evropou opravdu vysoké, týká se to skutečně každého z nás. Starší budovy tento proces umocňují nekvalitně odizolovaným podložím a také vzhledem ke stáří i vlivem různých prasklin a mikroporuch, kterými se radon dostává do budov snáze.

Radon, který se do našich domácností dostává ze stavebních materiálů

Jak již bylo řečeno, radon se nachází v zemské kůře. Běžné stavební materiály nepocházejí odnikud jinud, než právě z darů, které máme z naších matičky Země. Konkrétně se jedná o materiály ze škváry nebo různé fluidní popílky apod. Na pozor by se měli mít zejména pracovníci stavebních podniků, kteří vdechují mikročástice uvolňované z podobných materiálů. Nicméně zákon pamatuje na ochranu těchto a osob a proto podnikům ukládá povinnost pravidelně zajišťovat systematické měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů. Četnost měření je stanovena dle druhu materiálu a jeho použití ve stavbách. Při překročení stanovených mezních hodnot hmotnostní aktivity radia se nesmí stavební materiály uvádět do oběhu.

Radon, který se do našich domácností dostává z vodních zdrojů

Radon se do podzemní vody uvolňuje z hornin s obsahem uranu a radia a společně s vodou se poté dostává do budov. Určité množství radonu je tedy obsaženo ve všech podzemních vodách. Primárně se jedná o stavby, které používají jako zdroj vody vlastní nebo lokální studny, nikoli veřejné vodovody. Do veřejných vodovodů totiž nesmí být dodávána voda s obsahem radonu nad 300 Bq/l. Radon se pak uvolňuje naprosto běžnými činnostmi, jako je vaření, sprchování i obyčejné praní.

Radon v ČR

Dle volně dostupných dat Státního úřadu pro jadernou bezpečnost hovoříme o České republice jako o zemi s velmi vysokým výskytem koncentrace radonu, kdy průměrná hodnota objemové aktivity radonu v budovách je 118 Bq/m3 [Becqurelů na metr krychlový]. Odhaduje se, že pokud by lidé žili celý život v bytě či domě s koncentrací 200 Bq/m3, pak u 1 až 2 lidí ze sta by toto ozáření způsobilo rakovinu plic. Až dvě procenta lidí tak může onemocnět rakovinou plic jen díky naší geografické poloze, která je vzhledem k množství radonu opravdu nemilosrdná.

Jak proti radonu bojovat nařizuje i stát

Nové stavby mají předepsané díky tzv. “Atomovému zákonu” řadu povinností. Nový zákon, který vyšel v platnost 1. 1. 2017, vychází ze zkušeností s funkčností existujícího systému aplikovaného při výstavbě nových staveb. Smyslem je preventivní ochrana před pronikáním radonu, jež je založena na tom, že každý, kdo navrhuje umístění nové stavby, ohlašuje nebo žádá o povolení změny stavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi, musí získat informaci o míře rizika pronikání radonu. Výsledky stanovení a měření je třeba uplatnit při projektování i realizaci stavby.

Atomový zákon – legislativa pro regulaci ozáření z přírodních zdrojů

[su_accordion][su_spoiler title=”Paragraf § 98 (1): Každý, kdo navrhuje umístění nové stavby nebo přístavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi, povinen zajistit stanovení radonového indexu pozemku.” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]Nachází se ve váš pozemek v oblasti s nízkým radonovým indexem? Nově byla zrušena výjimka z preventivní ochrany pro stavby na pozemku s nízkým radonovým indexem. V minulosti docházelo k naměření vysokých hodnot koncentrace radonu i ve stavbách, které se nacházeli na místě s nízkou hodnotou tohoto indexu! Z toho důvodu došlo k odebrání výjimky z preventivní ochrany pro stavby na pozemku s nízkým radonovým indexem.[/su_spoiler] [su_spoiler title=”Znění: § 98 (2) Každý, kdo ohlašuje nebo žádá o povolení provedení změny dokončené stavby, která bude nově obsahovat obytné nebo pobytové místnosti, nebo žádá o změnu v užívání stavby, která bude nově obsahovat obytné nebo pobytové místnosti, nebo takovou změnu oznamuje, je povinen zajistit měření úrovně objemové aktivity radonu ve stávající stavbě.” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]Nově v případě změny dokončené stavby je stavebník povinen zajistit měření úrovně objemové aktivity radonu ve stavbě.[/su_spoiler] [su_spoiler title=”Znění: § 98 (3) Stanovení radonového indexu pozemku se nemusí provádět, bude-li stavba umístěna v terénu tak, že všechny její obvodové konstrukce budou od podloží odděleny vzduchovou vrstvou, kterou může volně proudit vzduch, nebo pokud je projektováno preventivní protiradonové opatření založené na odvětrání radonu z podloží mimo objekt.” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]Nový atomový zákon zohledňuje i moderní technologie – povinnost stanovit radonový index se nevztahuje na případy, kdy je projektováno preventivní opatření založené na odvětrání půdního radonu mimo objekt. Pokud je již v počáteční fázi výstavby projektováno preventivní opatření založené na odvětrání půdního radonu mimo objekt, je zřejmé, že projektant riziko dané působením radonu zná, má na ně vlastní odborný názor a v projektu počítá s kombinovaným preventivním opatřením, za jehož návrh odpovídá.[/su_spoiler][/su_accordion]

Co můžeme proti radonu dělat sami?

Boj s radonem může být úspěšný i díky naprosto základním činnostem, jako je pravidelné větrání. Pravidelné větrání nemusí být sice zcela “ekofriendly”, věřte ale, že v boji s radonem není nic lepšího, než pravidelně větrat.

Máte-li své obydlí podsklepené a nemáte-li možnost své sklepy pravidelně větrat, zkuste se v těchto prostorech vyskytovat je po nezbytně nutnou krátkou dobu. Sklepy mívají velmi často několikanásobně vyšší hodnoty koncentrace radonu.

Foto: Rad-uh.com, Europa.eu, Unsplash.com.

Zdroje:

Autor

Zajistit si bydlení snů zpravidla není žádná legrace - a přes to - je to jeden z životních cílů většiny z nás. Problémy, kterými si procházíme při zařizování bydlení, řešily už generace před námi a podobné problémy čekají i naše potomky. Díky našemu portálu získáte spoustu cenných rad a tipů, díky kterým bude vaše cesta k bydlení snů o něco snadnější!