Chraňte svá obydlí před koronavirem. Dbejte na úklid a hlavně dezinfekci

O novém koronaviru, který způsobuje onemocnění COVID-19, je toho stále ještě mnoho, co se musíme naučit a pochopit. Na základě ověřených informací a skutečností, které známe z podobných koronavirů způsobujících onemocnění SARS nebo MERS víme, že šíření nemoci probíhá nejčastěji mezi blízkými osobami (při osobním kontaktu do vzdálenosti necelých 2 metrů). K tomuto typu přenosu dochází prostřednictvím respiračních kapiček aerosolu.

Na druhou stranu – přenos nového koronaviru na jiné osoby z povrchů kontaminovaných virem nebyl doposud zdokumentován. K přenosu koronaviru dochází nejčastěji prostřednictvím respiračních kapiček nežli prostřednictvím fomitů (fomity jsou neživé předměty, které nesou patogenní mikroorganismy a tak mohou sloužit jako zdroje infekce, pozn. redakce). Nicméně současné poznatky naznačují, že nový koronavirus může zůstat životaschopný po dobu několika hodin až několika dnů na různých neživých površích.

Čištění viditelně znečištěných povrchů s následnou dezinfekcí je nejlepším opatřením pro prevenci COVID-19 a dalších virových respiračních onemocnění v domácnostech. Následující doporučení vydalo Centrum pro kontrolu a prevenci (Centers for Disease Control and Prevention – www.cdc.gov) – přední institut Spojených států amerických pro ochranu veřejného zdraví.

Doporučení pro správnou dezinfekci a úklid domova je důležité dodržovat i v případech, že jste sami nakažení onemocněním COVID-19 nebo jste v izolaci či sdílíte-li domácnost s někým, kdo je nakažený nebo v izolaci.

Základní pojmy

  • čištění = fyzické odstranění bakteriím, choroboplodných zárodků a nečistot z povrchů. Čištění nezabíjí bakterie a choroboplodné zárodky, nicméně jejich fyzické odstranění snižuje jejich počet a tím klesá i riziko rozšiřování infekcí
  • dezinfekce = ničení bakterií a choroboplodných zárodků na površích za použití chemických přípravků. Tento proces nemusí nutně znamenat čištění špinavých povrchů ani odstraňování bakterií, ale usmrcením bakterií na površích po předchozím vyčištění může dále snížit riziko šíření infekce.

Obecná doporučení pro čištění a dezinfekci domácností u osob izolovaných v domácí péči

Důležité je pravidelně čistit a dezinfikovat všechny povrchy v domácnosti, které jsou často manipulovány a kterých se často dotýkáme. Ideálně bychom se čištění a dezinfikování měli věnovat každý den. Rizikovou skupinou jsou dotykové plochy stolů, židlí s opěradly, kliky, světelné vypínače, dálkové ovladače, kliky, toalety, umyvadla nebo zásuvky, ale i mobilní telefony.

V ložnici / koupelně, kterou používá nemocná osoba zvažte snížení doporučené frekvence čištění a dezinfekce dle potřeby, abyste si vyhnuli zvýšenému riziku kontaktu s nemocnou osobou.

Nemocný by měl co nejvíce zůstat ve své vyhrazené místnosti / ložnici a mimo dosah ostatních lidí v domě. Pokud není k dispozici samostatná koupelna, měla by být koupelna po každém použití vyčištěna a vydezinfikována nemocnou osobou. Pokud to kvůli zdravotnímu stavu nemocné osoby není možné, měla by ošetřující osoba po použití nemocnou osobou provést vyčištění a dezinfekci místnosti se zvýšeným ohledem na frekventovaná místa dotykových ploch.

Jak čistit a dezinfikovat

Běžné povrchy v domácnosti

Při čištění a dezinfekci povrchů používejte jednorázové rukavice. Rukavice by měly být po každém čištění zlikvidovány. Pokud používáte rukavice na vícerázové použití, neměly by být používány pro jiné účely než pro čištění a dezinfekci povrchů v rámci prevence proti COVID-19. Ihned po sundání rukavic si důkladně umyjte ruce.

Jsou-li povrchy špinavé, je třeba je před dezinfekcí očistit čisticím prostředkem nebo mýdlem s vodou.

K dezinfekci povrchů lze používat běžné bělící roztoky do domácnosti (pokud dané povrchy dovolují použití bělících prostředků). Postupujte dle pokynů výrobce a nepodceňujte doporučené intervaly větrání. Zkontrolujte, zda produkt není po uplynutí doporučené doby použitelnosti. Nikdy nemíchejte domácí bělidlo s amoniakem nebo jiným čisticím prostředkem.

Jaké produkty by měly být účinné proti koronavirům?

EPA – Agentura pro ochranu životního prostředí spadající pod Federální vládu Spojených států amerických, pověřená ochranou lidského zdraví a životního prostředí, vzduchu, vody a země zveřejnila seznam téměř 300 čistících produktů účinných proti SARS-CoV-2 a dle aktuálních informací se předpokládá, že tyto prostředky budou rovněž účinné i proti COVID-19. Řada těchto produktů je dostupná i v českých obchodech.

Seznam 300 čistících prostředků účinných proti koronavirům dle EPA: https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2.

U měkkých (porézních) povrchů, jako jsou koberce, čalounění, závěsy, odstraňte viditelnou kontaminaci, pokud je přítomna, a očistěte je pomocí vhodných čisticích prostředků určených pro použití na těchto površích.

Oděvy, ručníky, ložní prádlo a další předměty určené k vyprání

Při manipulaci se špinavým prádlem nemocné osoby používejte jednorázové rukavice a po každém použití je zlikvidujte. Pokud používáte rukavice pro opakované použití, měly by být tyto rukavice určeny pro čištění a dezinfekci povrchů proti COVID-19 a neměly by se používat pro jiné účely v domácnosti. Ihned po sundání rukavic si důkladně umyjte ruce.

  • Pokud je to možné, nečisté prádlo netřepte. Tím se minimalizuje možnost šíření viru vzduchem.
  • Pokud je to možné, vyperte prádlo na nejvyšší možný teplotní stupeň. Špinavé prádlo od nemocné osoby lze prát dohromady s předměty jiných lidí.

Hygiena rukou a další preventivní opatření

Členové domácnosti by si měli častěji umývat ruce a to i bezprostředně po odstranění rukavic. Zejména pak po kontaktu s nemocnou osobou. Mytí rukou provádějte klasicky mýdlem a vodou a po dobu 20 sekund. Pokud mýdlo a voda nejsou k dispozici a ruce nejsou viditelně špinavé, lze použít ruční dezinfekční prostředek na bázi alkoholu, který obsahuje nejméně 60 % alkoholu. Pokud jsou však ruce viditelně špinavé, vždy si je umyjte mýdlem a vodou.

Nemocný by měl jíst, pokud je to možné, ve své místnosti. S nádobím by se mělo zacházet s rukavicemi a mýt je v horké vodě nebo v myčce na nádobí. Po manipulaci s použitým nádobím si důkladně umyjte ruce.

Foto: Shutterstock.com.

Autor

Zajistit si bydlení snů zpravidla není žádná legrace - a přes to - je to jeden z životních cílů většiny z nás. Problémy, kterými si procházíme při zařizování bydlení, řešily už generace před námi a podobné problémy čekají i naše potomky. Díky našemu portálu získáte spoustu cenných rad a tipů, díky kterým bude vaše cesta k bydlení snů o něco snadnější!