Dotaci lze získat na okna či zateplení aneb vše o Nové zelené úsporám

Foto: Evgeny Atamanenko / Shutterstock.com

Zjistili jste během dlouhé zimy, že vám špatně těsní okna nebo že potřebujete dům kompletně zateplit? Nečekejte na měsíce, kdy bude opět kralovat zima, a pusťte se do úsporných opatření co nejdříve. Navíc aktuálně máte možnost využít dotační program Nová zelená úsporám, jenž vás finančně podpoří a díky němuž se sníží pořizovací ceny nových oken nebo zateplení až o polovinu. V současné době běží poslední výzva, proto ji chyťte za pačesy a nenechte si dotaci utéct mezi prsty.  

Co je to dotační program Nová zelená úsporám? 

Získat dotaci, která by snížila pořizovací cenu nejen nových oken, ale také zateplení nebo nové střechy či podlah až o polovinu, to je velice atraktivní, zajímavé a lákavé. Jenže mnozí lidé se s dotačním programem, o němž je aktuálně řeč, ještě nesetkali. Nechtějí se pouštět do něčeho zcela neznámého a podobně. A právě proto si dotační program Nová zelená úsporám nyní představíme.  

Jedná se o dotační program, který zaštiťuje Ministerstvo životního prostředí České republiky. V rámci dotačního programu jsou poskytovány jednorázové finanční příspěvky lidem, kteří se rozhodli pro úspornější opatření, které povede k citelnému a znatelnému snížení spotřeby energií na rodinném domě. Samotné ministerstvo si uvědomuje, že je třeba chránit životní prostředí kolem nás. Proč tedy finančně nepodpořit ty, kteří se rozhodli pro snížení spotřeby energií, což vede ke snížení výroby elektrické energie? 

Financování probíhá přes státní rozpočet České republiky, kde jsou dotace spravovány a následně poskytovány Státním fondem životního prostředí České republiky.

Foto: Monkey Business Images / Shutterstock.com

Na co je možné získat dotaci? 

V souvislosti s dotačním programem Nová zelená úsporám se nabízí otázka, na co všechno je možné získat dotaci. Jak jsme zmínili, dotaci je možné získat na výměnu oken, na výměnu střechy nebo podlah. V tomto případě se jedná o dotaci typu A. Poté lze získat podporu typu B, a to je dotace na výstavbu novostaveb a nízkoenergetických pasivních domků. Dotaci je taktéž možné získat na výměnu zdroje tepla nebo na fotovoltaiku, což je oblast podpory označená písmenem C.  

Je důležité poznamenat, že lze požádat o dotaci jen jednou. Naštěstí je možné požádat o dotaci na kombinaci úsporných opatření čili v jedné žádosti může být žádost jak o dotaci na výměnu zdroje tepla, tak o dotaci na výměnu oken.

Kdo má nárok na získání dotace? 

Nárok na dotaci mají jen ti jedinci, kteří jsou vlastníky, spoluvlastníky nebo staviteli rodinných domků. Naopak nárok nemají ti, kteří jsou zatížení exekucí či podobným závazkem vůči státu (hypotéka nebo stavební spoření či podobné financování nemovitostí se nevztahuje do závazků vůči státu a není to tedy překážka pro získání dotace).

Foto: fizkes / Shutterstock.com.

Jak podat žádost o dotaci 

Rozhodli jste se zkusit své štěstí a o dotaci zažádat? Není to nic těžkého, dokonce nemusíte chodit ani na úřady. Žádost o dotaci je možné poslat elektronicky, kdy stačí, aby obsahovala tři věci, a sice identifikaci žadatele a objektu, dále žádost musí obsahovat typ podpory či jejich případnou kombinaci a do třetice nesmí chybět přílohy, jako je potřebný odborný posudek nebo krycí list technických parametrů. Potřebné dokumenty je však možné dodat osobně nebo poslat do pěti kalendářních dnů od chvíle, kdy došlo k elektronickému podání žádosti.  

Pokud bude vše v pořádku a pokud vám bude dotace schválena, přijde vám akceptační dopis, což je zelená pro realizaci úsporných opatření. 

Požádejte o dotaci i zpětně 

Závěrem je třeba konstatovat jeden fakt, a sice ten, že o dotaci je možné požádat také zpětně. Pokud k úspornému opatření došlo v posledních dvou letech, pak také máte nárok na získání dotace a až polovina pořizovacích nákladů vám může být vrácena prostřednictvím tohoto finančního příspěvku.

Foto: Monkey Business Images / Shutterstock.com.

Foto: Shutterstock.com.

Tereza Čierníková

Má práce je zároveň mým koníčkem. Psaní článků však není mým jediným hobby. Miluji také sport, čtení a turistiku, respektive cestování obecně. Ve volném čase se věnuji seberozvoji, jelikož vím, že pořád je co se učit.