Důchodci mohou mít elektřinu zdarma. Jejich děti si ale musí pořídit fotovoltaiku

V červenci 2024 začne v České republice platit nový energetický zákon, který umožní sdílení elektřiny mezi domácnostmi. Tento systém umožní lidem, posílat přebytečnou fotovoltaickou elektřinu svým příbuzným nebo ji využít ji na jiných místech.

Chytré elektroměry

Aby to bylo možné, musíte si pořídit chytré elektroměry, které dokáží měřit spotřebu každých 15 minut. Zákon zavádí pojmy “aktivní zákazník” a “energetické společenství”, což umožní vytváření komunit, které sdílejí vyrobenou energii. Tento systém již úspěšně funguje v Německu, Rakousku, Belgii a Francii.

Kromě toho bude potřeba instalovat chytré elektroměry, které umožní přesné měření spotřeby a výroby elektřiny. Tento krok je nezbytný pro správné fungování sdílené elektřiny, protože umožní sledování výroby a spotřeby elektřiny každých 15 minut.

Foto: Shutterstock

Sdílení energie

Aktivní zákazníci a energetická společenství budou hrát klíčovou roli v tomto systému. Aktivní zákazník je například osoba, která si vyrábí elektřinu na střeše svého domu a využívá ji na jiném místě. Energetická společenství pak umožní skupinám až 1 000 lidí sdílet společně vyrobenou energii.

I když novela prošla, zbývá ještě mnoho práce, včetně dokončení deseti vyhlášek a dalších předpisů. Existují obavy, že všechny nezbytné přípravy nebudou dokončeny do července 2024. Avšak toto opatření slibuje snížení nákladů na energii a podporu ekologických zdrojů, což je důležité pro budoucnost energetiky v České republice.

Foto: Shutterstock, zdroj: Woltair, Energiezamene