K šetrnějšímu čištění budov pomáhají firmě ARS stroje Trobo

Nehraje roli, zda se jedná o obytný dům, kancelářskou budovu, památku či část městského mobiliáře. Všechny tyto stavby potřebují pravidelnou a odbornou údržbu. V některých případech je však potřeba udělat víc, než jen vyčistit fasádu a odstranit grafitti. I na tyto situace jsou odborníci firmy ARS připraveni.

Během dlouholeté praxe se firma potkala se zakázkami nejrůznějších typů. Jednou z nejčastějších zakázek bývá čištění povrchů pomocí otryskání abrazivním materiálem. Díky systému Torbo, který firma používá, mohou tuto činnost provádět jak v centrech měst, tak i v interiérech.

Systém Torbo totiž snižuje prašnost až o 95 % oproti jiným systémům. Okolí tedy není zatíženo prašnými emisemi. Torbo je také nenáročné na tryskací médium, lze používat jakékoliv abrazivo, které je těžší než voda, snižují se tak i provozní náklady na sušení i na spotřebu písku a vody.

Systém Torbo zaměstnanci firmy ARS pravidelně používají při svých zakázkách a je to také jeden z důvodů, proč jsou při čištění povrchů tak úspěšní.

Sanace betonových konstrukcí – Praha, Opatov

Na pražském Opatově bylo potřeba provést sanaci betonových nosných sloupů a stropů objektu. Vzhledem ke stáří objektu se odstranily nesoudržné části konstrukcí oklepáním  a otryskání systémem Torbo. Následně se přistoupilo k ošetření obnažené ocelové výztuhy antikorozní ochranou. Na některých místech pracovníci instalovali adhezní spojovací můstky. Na takto ošetřená místa se poté nanášela speciální betonová hmota BASF. Finální vrstvou bylo uzavření konstrukcí vrchním barevným nátěrem na sloupy a průvlaky a transparentním nátěrem na stropy.

Karlův most, Praha

I památky potřebují údržbu. Společnost ARS díky svým referencím získala zakázku na čištění takové dominanty jako je Karlův most. Zakázka spočívala ve sjednocení barevného rozdílu mezi novými a starými bloky. Pro tyto účely se použil systém Torbo a čištění parou. Postup čištění však nejdříve prošel důkladnými testy na vyřazených kamenech v depozitáři. Poté se stanovil přesný technologický postup a metody čištění. Pro tryskání bylo jako nejvhodnější abrazivo zvolen mletý živec.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy – Praha

Při renovaci fasády budovy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v ulici Valentinská a Kaprova bylo potřeba odstranit nepůvodní vrstvy omítky. Proběhl oplach tlakovou parou, otryskání fasády jemným abrazivem a následovalo celoplošné dočištění parou. Celkové realizaci předcházelo zkoušení vzorků různých způsobů, technologií a postupů čištění pod dozorem památkářů.

Tunel Kaiser-Wilhelm, Německo – Cochem

Pověst firmy ARS sahá až za hranice. Pro čištění tunelu Kaiser-Wilhelm, Cochem v Německu si ji vybrala firma Subterra, a.s. Společnost ARS provedla kompletní vyčištění povrchu 4,2 km (70 000 m²) dlouhého historického tunelu z roku 1877. Pro práce zvolili zaměstnanci firmy stroje Torbo, z pracovních plošin v nepřetržitém 24hodinovém provozu odstraňovali nečistoty. Jako abrazivo byla použita asilikozní struzka. Pro získání zakázky bylo potřeba splnit veškerá přísná německá nařízení a předpisy pro práci v tunelech v Německu a projít všemi kontrolami.

Tondach Brno – vozíky

Firma Tondach si vybrala ARS pro odstranění starých nátěrů a koroze ze 186 vozíků, které používá ve svém provozu. Na vozíky se skládají palety s cihlami, které projíždějí pecí (sušárnou). Práce na zakázce trvala téměř jeden rok a probíhala za plného provozu. Každý týden se otryskalo 5 vozíků, které se ještě dále ošetřovaly speciálním nátěrem.

redakce

Zajistit si bydlení snů zpravidla není žádná legrace - a přes to - je to jeden z životních cílů většiny z nás. Problémy, kterými si procházíme při zařizování bydlení, řešily už generace před námi a podobné problémy čekají i naše potomky. Díky našemu portálu získáte spoustu cenných rad a tipů, díky kterým bude vaše cesta k bydlení snů o něco snadnější!