Karcinogenní azbest škodí zejména při neodborných stavebních úpravách. Pozor si na něho dejte ve starších domech

Ačkoli není na první pohled vidět, pro naše zdraví představuje obrovské riziko. Azbest je strašák, který mnohým z nás nedá spát – zvláště pak v případě, kdy zjistíme, že se může vyskytovat i u nás doma. Tehdy je potřeba správně zakročit a zvolit ideální řešení, aby tenhle neviditelný a přitom tolik nebezpečný materiál nemohl nadále škodit. Vlastníte-li starší dům. Zpozorněte.

Nebezpečný karcinogen s negativním dopadem na naše zdraví

Azbest nacházel svá uplatnění ve stavebnictví. Největší rozmach zaznamenal v 70. letech. minulého století, konkrétně v konstrukčních prvcích střešních materiálů (eternit, vlnité střešní krytiny) a často také v instalačních rourách, průduchových dutinách komínů, ale i v obyčejných květináčích.

Dnes je azbest spíše známý jako nechvalně proslulý karcinogen, což bylo několikrát lékařsky potvrzeno a prokázáno. Dlouhodobé působení azbestu na lidské zdraví může způsobit celou řadu problémů a obtíží – nádory pohrudnice, karcinom plic, nádor pobřišnice a jiné.

Foto: Francesco Scatena / Shutterstock.com

Co je vlastně azbest?

Termín “azbest” je sice všemi lidmi dobře známý, ne každý ale ví, o co skutečně jde. Pod tímto pojmem se skrývá šestice vláknitých křemičitanů, které se vyskytují v životním prostředí. Jelikož disponují skvělými technickými vlastnostmi (nehořlavost, špatná elektrická vodivost, mimořádná pevnost, odolnost vůči chemickým vlivům), dříve se hojně používaly při výrobě celé řady výrobků – těsnící materiály, izolační materiály, trubky, brzdová obložení, střešní tašky a jiné.

V současné době je použití azbestu vzhledem k jeho negativním dopadům na lidské zdravé zakázáno. Výjimkou jsou pouze membrány používané pro elektrolýzu.

Azbest je označení pro skupinu šesti vláknitých křemičitanů přirozeně se vyskytujících v životním prostředí. Konkrétně se jedná o:

  • tremolit
  • krokydolit
  • amosit
  • actinolit
  • chryzotil
  • anfofylit
Staré potrubí izolované azbestovými vlákny. Foto: Tomas Ragina / Shutterstock.com

Jaké jsou metody odstranění azbestu v domácnosti?

Byl azbest zjištěn i u vás doma? Ještě než začnete propadat panice a představovat si nejčernější scénáře, rozhodněte se pro správný postup. Existují dvě možnosti, kterými lze tento problém řešit.

Jednou z možností je vyjmutí azbestových prvků, kdy ale hrozí, že i pouhou manipulací s nimi může dojít k uvolnění azbestových vláken do prostředí. Rozhodujícím kritériem může být stav a přístupnost prvku, který azbest obsahuje. Pokud je materiál zabudován do konstrukce bez možnosti přímého přístupu a měřením se neprokáže koncentrace azbestových částic, není nutné do konstrukce zasahovat. Není-li k tomu jiný důvod, nabízí se jako nejlepší řešení nedělat nic.

Druhým řešením je nahradit azbestové prvky, což se hodí v případě, kdy jsou přímo dostupné a snadno vyměnitelné. Může se jednat například o požární podložky nebo zástěny, které je vhodné nahradit. Při stavebních úpravách je vždy potřeba postupovat v souladu s předpisy o nakládání s azbestem.

Pozor na odstraňování mechů či lišejníků ze střech

Říká se, že střecha je ozdobou stavby. Nikdo nechce mít na střeše nános nevzhledného mechu nebo lišejníků, které negativně ovlivňují její vzhled. Pozor ale na mechanické odstraňování z povrchu azbestových krytin. Pokud se zvolí špatný postup, může snadno dojít k uvolňování azbestových vláken do ovzduší.

Mnoho domácích kutilů často sáhne po úhlové brusce, která je ale v tomto případě naprosto nevhodná. Bruska jede na velmi vysoké otáčky, při kterých dojde k již zmíněnému uvolnění azbestových vláken. Je-li potřeba zasahovat do střešní krytiny, je zapotřebí zajistit při vyřezávání co možná nejnižší řeznou rychlost a řezaná místa stále vlhčit, aby se zabránilo uvolňování azbestových prvků. Použití ochranných pomůcek je samozřejmostí.

Použití ochranných pomůcek při práci s azbestovými materiály je nutnost. Foto: HikoPhotography / Shutterstock.com

Sloužil dlouho a sloužil dobře. Zdraví je ale přednější

O kvalitě azbestových prvků nemusí být sporu. Užíval se dlouhá léta, během kterých dostál svým technickým vlastnostem i dlouhé životnosti. Některé střechy nebo výplňové desky, které jsou součástí konstrukcí, budou spolehlivě fungovat i další roky. Azbest sloužil dlouho a sloužil dobře.

Je ale nutné si uvědomit, že ačkoli azbestové prvky mají dlouhou životnost, stále je zde skutečnost, že škodí našemu zdraví. Je-li ta možnost a žádá-li si to aktuální stav, mělo by vždy dojít k výměně či nahrazení azbestových prvků, aby nebylo ohroženo lidské zdraví. Vždy je potřeba postupovat s ohledem na ochranu zdraví osob a zároveň respektovat všechny platné předpisy.

Odstraňování azbestové střechy. Foto: Logtnest / Shutterstock.com

Foto: Shutterstock.com.

Zařizování domácnosti je mou radostí a pro nelibost své rodiny neustále hýbu s nábytkem. Ráda Vám poradím s výběrem nábytku či zařízením interiéru, proto se na mě neváhejte obrátit v komentářích pod článkem. Budu se těšit na Vaše reakce!