Které stavby nepotřebují stavební povolení. Stavět se dá i bez něj

Pokud chcete stavět, musíte prvně zjistit, zda je potřeba stavební povolení. Některé stavby totiž vyžadují stavební povolení a některé ne. Proto je třeba se na to zaměřit a předejít tak problémům se stavebním úřadem.

Stavební zákon

Všechny stavby, které vyžadují stavební povolení nebo ohlášení jsou sepsány v zákoně č. 183/2006 Sb. V roce 2018 došlo k novele stavebního zákona. Zákon nově umožňuje určité stavby rodinných domů, rekonstrukce realizovat jen na základě ohlášení stavby. Také se rozšířily objekty, které nepodléhají stavebnímu povolení ani ohlášení.

Stavební ohlášení

Ohlášení stavby je v podstatě taková zjednodušená forma stavebního povolení. Je určena pro rodinné domky, byty, rekreační domy a jejich přístavby. Stavební povolení se většinou dlouho vleče, ale díky ohlášení můžete stavět rychleji. Nevyhnete se ale územnímu řízení. Pokud máte špatné vztahy se sousedy, je lepší využít stavebního povolení. K ohlášení stavby totiž potřebujete souhlas sousedů.

Stavby bez potřeby stavebního povolení

Nové stavby

Opěrná zeď do výšky 2 m, která nesmí hraničit s veřejně přístupnými komunikacemi a veřejným prostranstvím

Skleník, který má rozlohu maximálně 40 m² a výšku 5 m. Musí být postaven 2 m od hranice pozemku.

Stavba u rodinného či rekreačního domu – stavba musí mít zastavěnou plochu maximálně 25 m² , musí mít jedno nadzemní podlaží, výšku 5 m a podsklepení do hloubky 3 m. Stavba musí stát minimálně 2 m od hranic pozemku. Stavba nesmí sloužit k podnikání a nesmí se zde skladovat hořlavé ani výbušné látky.

Bazén – musí být maximálně 40 m²  velký a musí stát 2 m od hranic pozemku.

Výměna vedení technické infrastruktury, pokud se nemění její trasa.

Foto: Shutterstock

Úpravy bytu a domu

Jedná se o stavební úpravy a práce, kdy se nezasahuje do nosných konstrukcí. Nemění se její vzhled ani způsob užívání stavby

Stavby v památkové chráněném území

Drobné stavby v památkové chráněném území, také nemusíte ohlašovat. Musíte však skutečnost projednat s orgánem památkové péče.

Pokud si nejste jisti, jestli vaše plánovaná stavba do stavebního zákona spadá, zajděte si na nejbližší stavební úřad. Tam vám nejlépe poradí a nemusíte si podrobně studovat stavební zákon.

Foto: Shutterstock, zdroje: Perlikprojekce, Měšec