Nastavení správné teploty u lednice a mrazáku je klíčové

Lednice a mrazák jsou nezbytná elektronika v domácnosti. Skladování potravin doma bez těchto dvou spotřebičů je dnes prakticky nemožné. Víte ale, jaká je správná teplota pro skladování potravin?

Správné umístění lednice hraje velkou roli

Mnoho lidí neřeší, jakou má teplotu v lednici. Hlavně že chladí. Jenže tento přístup se promítne nejen do kvality skladovaných potravin, ale též do účtu za elektřinu. Prvotním faktorem úspěchu je vhodné umístění spotřebiče.

Oba spotřebiče totiž musí být co nejdále od zdroje tepla. Není tedy dobré umístit lednici, nebo mrazák, vedle topení, případně pračky a sušičky. Rovněž se nedoporučuje místo, na které přímo dopadá sluneční světlo. Všechny tyto faktory totiž zvyšují teplotu uvnitř spotřebiče a zatěžují chladící mechanismus, který následně odebírá více energie.

Rovněž nepřirážejte přistroj úplně ke zdi. Nechte za lednicí zhruba 10 centimetrů prostoru k odvodu přebytečného tepla.

Jaká je správná teplota v lednici a mrazáku?

Obecně se v návodech uvádí nejhodnější teplota 4 °C. Při této teplotě potraviny vydrží nejdéle čerstvé, ale ani nezačnou namrzat.

U mrazáků je rozpětí teplot větší. Dnes je nejvhodnější rozmezí teplot mezi -18 °C až -24 °C. Nicméně nejnižší teplotní hranice je spíše doporučena pro průmyslové zpracování potravin.

Důležité jsou i teplotní zóny v lednici. Z toho důvodu je nutné rozplánovat i uložení potravin. Nejnižší teploty bývají na spodní části, nejvyšší v horních přihrádkách. Pamatujte, že prázdná, nebo naopak přeplněná lednice, nevhodně ovlivňuje klima lednice a v obou případech odebírá spotřebič neúměrné množství energie. Lednice by měla být optimálně zaplněna kolem 70% své kapacity.

Nicméně, každý spotřebič má jinou specifikaci a je tedy vhodné se řídit i pokyny výrobce. Jinak by mohlo hrozit vážné poškození lednice (mrazáku).

Foto: Shutterstock

Typy pro zachování správné teploty

Závěrem přidáváme i pár typů, které vám pomohou s dodržením správné teploty.

  • Neumisťujte do lednice teplé, nebo horké předměty.
  • Omezte otevírání dveří spotřebiče na minimum.
  • Dbejte na správnou údržbu, hygienu a v případě mrazáku na pravidelné odmrazování.
  • Omezte vlhkost v přístroji na minimum.

Foto: Shutterstock, zdroj: RealSimple, TasteofHome