Podmínky použití

Portál SnadnoBydlet.cz dává oprávnění prohlížet a stahovat materiály z tohoto webu výhradně pro osobní a nekomerční použití, za podmínky, že všechny další publikace našeho obsahu budou doloženy hypertextovým odkazem na stránku https://www.SnadnoBydlet.cz případně na konkrétní článek na webu.

Články a další texty na tomto webu jsou chráněny autorským právem a jakékoliv jejich neoprávněné použití může znamenat porušení zákonů o autorských právech, zákonů o ochranných známkách a dalších zákonů. Jestliže porušíte kteroukoliv z těchto Podmínek, vaše oprávnění používat tento web je automaticky zrušeno a máte povinnost ihned zničit veškeré materiály, které jste si stáhli nebo vytiskli.

Berte prosím na vědomí, že autoři článků jsou módní nadšenci a amatérští přispěvatelé, nikoliv profesionální žurnalisté.

Autorská práva

Provozovatelem a majitelem Magazínu je Robert Zelenka (IČ: 03294196, dále jen Provozovatel), viz Kontakt. Nakládání s obsahem Magazínu, který je chráněn autorským právem, se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon v účinném znění. Chcete-li kterýkoliv zveřejněný materiál převzít dle §34 (1) c), případně jej dále šířit jiným způsobem, vyžádejte si prosím předem souhlas Provozovatele Magazínu; bez jeho souhlasu není převzetí dovoleno.

Závěrečné ustanovení

Návštěvou a využíváním služeb internetového magazínu SnadnoBydlet.cz potvrzujete, že jste si vědomi všech výše uvedených skutečností a podle těchto skutečností budete také postupovat. Podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu navštívit nebo užívají Magazín a nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.