Trápí vás nízký tlak vody? Možná vám nekontrolovaně uniká. Raději zkontrolujte i vodoměr

Freepik

Nízký tlak vody v domě stojí za okamžitou pozornost. Nejčastěji jde o drobnou závadu, která se dá vyřešit během několika minut. Ujistíme se ale, zda se nejedná o problém, který potřebuje zásah odborníka. Ignorace těchto potíží nás může přijít na nemalé peníze.

Ke zjištění příčiny postupujte po jednotlivých krocích.

Zkontrolujte všechna místa

Nejdříve se ujistíme, zda nejde o lokální problém v jednom kohoutku. Kontrolujeme tedy tlak v celém domě a všechna místa, kudy by mohla voda unikat. Kohoutky, přípojky, obnažené potrubí, doma i venku. Následně vyzkoušejte tlaky studené i teplé vody. Pokud dobře tlakuje jen studená voda, problém bude nejspíše v ohřevu vody.

Pokud se skutečně jedná o lokální problém jednoho místa, tak je to malá výhra. Zkontrolujte baterii a vyčistěte perlátor. Než perlátor namontujete zpátky, vyzkoušejte tlak vody bez něj. Pokud ani tentokrát voda neteče dobře, musíme pokračovat v dalším vyšetřování.

Další na ráně je pravděpodobně toaleta. Zkontrolujte těsnost splachovacího zařízení. Pokud není únik jasně viditelný, použijte do nádržky trochu barviva. Snadno tak uvidíte, zda záchod protéká.

Při čekání na výsledek těsnosti můžete zkontrolovat místa, kudy vede vodovodní potrubí a hledejte vlhká místa. V případě, že voda uniká skrze prasklé potrubí, uzavřete ihned vodu v domě a volejte instalatéry.

Kontrola tlaku v regulátoru a uzávěru vody

Dalším místem je hlavní uzávěr vody a regulátor tlaku vody. Zkontrolujte, zda si někdo nehrál s uzávěrem a regulátorem vody, případně hledejte úniky vody. Regulátor tlaku vypadá jako malý zvon se šroubem na vrchu a bývá na přívodu vody do objektu.

Na regulátoru zkuste zvýšit tlak vody pomocí šroubu.  Pro zvýšení tlaku vody utáhněte šroub otáčením po směru hodinových ručiček. V případě poruchy regulátoru ho nechte vyměnit.

U hlavního uzávěru vody otočte ventilem tak, aby byl zcela otevřený. Následně zkontrolujte, zda nízký tlak vody přetrvává. Pokud ne, byl na vině nejspíše špatně nastavený ventil uzávěru nebo regulátoru. Pokud je tlak stále nízký, pravděpodobně voda někudy uniká.

Únik vody si potvrďte i na vodoměru. Jednoduše si zapamatujte poslední stav a zhruba tři hodny nepouštějte nikde vodu. Po pár hodinách zkontrolujte číselník znovu. Pokud se liší, je únik vody potvrzen.

Foto: Shutterstock

Nízký tlak teplé vody je problém v ohřevu

Pokud nás zlobí pouze tlak teplé vody, je viník téměř předem jasný. Značí to problém v systému ohřívání vody.

Zkontrolujte uzávěr teplé vody, zda je řádně otevřen, případně zda není poškozený. Když i při úplném otevření teplé vody nízký tlak přetrvává, jsou poškozeny buď rozvody, v horším případě celý ohřívač.

V případě potíží s tlakem teplé vody toho sami moc nezmůžeme. Opravu ohřívače, případně celého paroží s rozvodem teplé vody, musí řešit odborníci. S každým takovým problémem nikdy neváhejte požádat o pomoc.

Foto: Freepik, zdroj: Simplygreenplumbing, Homeserve