Úroky z prodlení

Půjčili jste si peníze nebo zakoupili spotřebič na splátky a zaskočil vás úrok z prodlení? Jakým způsobem se věřitel dopočítal k výši úroku z prodlení, který vám naúčtoval? Na základě čeho si věřitel dělá nárok na úhradu úroku z prodlení, když jej ve smlouvě neuvádí?

Úrok z prodlení

Úrok z prodlení je platba, na kterou má věřitel zákonný nárok (Zákon č. 89/2012 Sb., § 1970) a to v případě, že jste nedostáli svým závazkům. Věřitel vás může kdykoliv po splatnosti závazku, v průběhu promlčecí lhůty, vyzvat k úhradě úroků z prodlení a to bez ohledu na to, zda byl nebo nebyl úrok zmíněn ve smlouvě či smluvních podmínkách, které jste odsouhlasili a stvrdili svým podpisem.

I zde ovšem platí výjimka, co do důvodu samotného prodlení. Není-li totiž dlužník za prodlení odpovědný (Zákon č. 89/2012 Sb., § 1968) a jeho prodlení je způsobeno prodlením věřitele, nemůže věřitel žádat o úhradu úroků z prodlení.

Výše úroku z prodlení

Nárok na úrok z prodlení věřitelé uplatňují ve chvíli, kdy je dlužník v prodlení, neschopný dostát svým závazkům řádně a včas.

Úkor z prodlení se počítá ode dne prodlení ke dni zaplacení dlužné částky a řídí se legislativou platnou v době vzniku prodlení. Výše úroku z prodlení podléhá nařízení vlády č. 351/2013 Sb. (část druhá, § 2) a REPO sazbě České národní banky (dále jen ČNB).

Výpočet úroku z prodlení

Rozhodující pro výpočet výše úroků z prodlení je 2T (dvoutýdenní) repo sazba (věstník ČNB) dále navýšená o 8 procentních bodů. Na webových stránkách ČNB rovněž naleznete vývoj 2T repo sazby zpětně až k roku 1995. Součtem 2T repo sazby a 8 procentních bodů, o které se navyšuje, získáte roční výši úroku z prodlení.

Příklad

Dlužná částka v celkové výši 5000,- Kč splatná ke dni 3. 2. 2018 je do dnešního dne 25. 3. 2018 evidovaná věřitelem jako neuhrazená. Dlužník se v důsledku nedodržení splatnosti ocitl v prodlení 50 dní. 2T repo sazba platná od 2. 2. 2018 je ve výši 0,75 %. K 2T repo sazbě přičteme zmiňovaných 8 procentních bodů a vyjde nám roční výše úroků z prodlení 8,75 %. Úrok z prodlení z dlužné částky 5000,- Kč činí 59,93,- Kč za 50 dní prodlení.

5000 x (8,75/100) x (50/365) = 59,93,- Kč

Dlužná částka x (repo sazba/100) x (počet dní v prodlení/početní dní v roce) = výsledný úrok z prodlení

Pro úroky z prodlení platí, že čím starší a vyšší pohledávka, tím vyšší je samotný úrok z prodlení. Zdá se vám výše úroku z prodlení zanedbatelná? Nenechte se prosím mýlit. Úrok by mohl být vyšší o tisíce korun.

Předpokládejme, že dlužíte částku ve vyšší například 50.000 Kč, která byla splatná ke dni 3. 9. 2017. U takto staré pohledávky, která se nachází 774 dní po splatnosti, by se výše úroků z prodlení pohybovala ve výši cca 8.700 Kč.

Autor

Zajistit si bydlení snů zpravidla není žádná legrace - a přes to - je to jeden z životních cílů většiny z nás. Problémy, kterými si procházíme při zařizování bydlení, řešily už generace před námi a podobné problémy čekají i naše potomky. Díky našemu portálu získáte spoustu cenných rad a tipů, díky kterým bude vaše cesta k bydlení snů o něco snadnější!