Fotovoltaika umístěná na balkonech bytů. Nejspíš se bez ní neobejdeme

Solární panely jsou dnes velice oblíbené. Fotovoltaika je jednou z nejlevnějších možností, jak generovat velice levnou elektrickou energii z obnovitelného zdroje. Navíc na solární panely existují poměrně rozsáhlé dotační programy, jejich montáž je relativně snadná a lze je umístit téměř všude. U našich sousedů ale došli ještě o kousek dál. Vláda spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko (východní Německo) se rozhodla dotovat rozsáhlou výstavbu solárních panelů na soukromých objektech. Jedná se hlavně o střechy, fasády, balkony a terasy.

Jde o zajímavý koncept a německý model bude pravděpodobně inspirací i pro naše zákonodárce.

Fotovoltaika do každé domácnosti

Vládní zastoupení této spolkové země uvolní do tohoto programu 10 milionů euro, v přepočtu na koruny jde zhruba 250 milionů korun.

Těmito penězi se vždy pokryje část nákladů vzniklých při instalaci solárního panelu do provozu. Nezahrnuje tedy samotné pořízení modulu, ale pouze jeho montáž. Dle nákladovosti montáže se vypočítává i výše samotné dotace. Hodnota finančního příspěvku se pohybuje od 350 do 500 euro (8500-12000 Kč). Tato sleva se vždy aplikuje pouze na celou domácnosti či byt, není možné ji tedy čerpat na jednotlivé členy domácnosti, nebo celou nemovitost.

Foto: Shutterstock

Podpora pouze pro malá zařízení

Tento německý dotační program se týká pouze zařízení, která se řadí do skupiny malých systému do výkonu 600 W. Cokoliv nad tento výkon do dotací nespadá. K žádosti o dotaci bude tedy nutné doložit, že instalované zařízení splňuje tyto podmínky.

Tato podmínka má svou logiku. Malé solární moduly do 600 W nepodléhají v Německu žádnému schvalovacímu procesu. K jejich montáži tedy není vázána žádná ohlašovací povinnost státním institucím.

Tím případní zájemci o tento program ušetří obrovské množství času, sníží se administrativní zátěž, omezí se byrokracie a domácnosti uspoří na dalších případných úředních poplatcích. Rychlost a efektivita celého programu tím nabývá zcela jiného směru, než bylo doposud běžné. Jedinou povinností je pouze registrace solárního modulu u svého distributora energie.

Jakou má fotovoltaika návratnost

Běžný fotovoltaický panel stojí zhruba 9-15 tisíc s montáží. Ten vyrobí každý rok elektřinu v hodnotě zhruba 1500 korun. Návratnost je tedy zhruba do 8 let, při běžných cenách energií. Logicky, při masivním zdražování, se doma návratnosti rychle krátí.

Podpora zelené energie a energetické soběstačnosti je správným krokem k omezení závislosti na světových energetických trzích. Jedná se i o dobrou metodu boje proti drahým energiích. V budoucnu pravděpodobně dojde k rozšíření podobných programů v celé Evropě.

Foto: Shutterstock, zdroj: efotovoltaika, pv-magazine, dw