Lidé na zálohách na energie zbytečně přeplácejí. Zkontrolujte si, zda platíte správně

Mnoho lidí v současné době zbytečné přeplácí zálohy na energie. Pokud jste si i vy všimli, že jsou vaše účty mnohem vyšší, než sousedovi, pak je na čase učinit několik opatření. Hodnoty, které máte nastaveny, pravděpodobně neodpovídají těm ve smlouvám. 

Pozor na zbytečné přeplácení záloh 

Vaše zálohy by měly vždy odpovídat nejvýše důvodně očekávané spotřebě, kterou určí odborník při sepisování smlouvy. Nejčastěji se nastavují fixně na určité období, například jeden či dva roky, přičemž dodavatel při jejich vypočítávání bude brát zřetel zejména na spotřebu dané domácnosti za předešlé období. Tu následně vynásobí aktuální cenou energií a stanoví vaši částku. 

Při sepisování smlouvy byste měli být vždy opatrní, aby vám nevznikaly nedoplatky, protože ty je třeba hradit jednorázově, zatímco přeplatky může být často problém získat zpět. Po roce pak dodavatel udělá vyúčtování, podle kterého stanoví, jak se bude cena vyvíjet nadále.

Foto: Shutterstock

Skutečnou hodnotu záloh zjistíte snadno 

Své zálohy si můžete zkontrolovat i vy samy a stačí vám k tomu vyúčtování od dodavatele. Jakmile ho získáte, v části A naleznete celkovou spotřebu uvedenou v MWh. Tu vynásobte aktuální cenou 1 MWh a výslednou částku porovnejte s tou, která se nachází ve vaší smlouvě. 

Je také důležité poznamenat, že pro výpočet je zapotřebí použít celkovou částku za zálohy, tedy včetně daní atp. Aby pro vás bylo srovnání ještě jednodušší, můžete toto číslo ještě vydělit dvanácti. Tímto způsobem zjistíte, kolik by vás měly zálohy stát každý měsíc. Pokud se částky neshodují, obraťte se na úřad nebo samotného dodavatele. 

Foto: Shutterstock, zdroj: Kurzy, Usetreno