Česko má 860 tisíc neobydlených bytů. Stát se jde podívat na to, co by s nimi mohl dělat

Na jedné straně máme stovky v České republice tisíc prázdných bytů, zatímco na druhé straně čelíme nebývalé bytové krizi. Tento paradox se v poslední době ještě prohlubuje, protože počet neobydlených bytů neustále roste. Často se jedná o zrekonstruované byty, které jsou připravené k okamžitému nastěhování. Stát s tím chce něco udělat.

Počet neobydlených bytů stále narůstá

Dle nejnovějšího průzkumu sčítání domů a bytů z roku 2021 je v České republice evidováno celkem 860 tisíc neobydlených bytů, což je dvojnásobek oproti situaci před 30 lety. Tento počet zahrnuje i byty, kde není nikdo přihlášen k trvalému pobytu. Ministerstvo pro místní rozvoj tak odhaduje, že skutečně dlouhodobě prázdných bytů je kolem 577 tisíc.

Ministerstvo má s byty velké plány

Přibližně 70 % neobydlených bytů se nachází v rodinných domech, zatímco v bytových domech je jich aktuálně kolem 200 tisíc. Od roku 2011 vzrostl počet dlouhodobě prázdných bytů v bytových domech přibližně o 40 %. Hlavním důvodem tohoto nárůstu je často nevyhovující technický stav těchto nemovitostí. Ministerstvo pro místní rozvoj proto zajistilo více než 8 miliard korun z evropských fondů, které hodlá využít i na jejich rekonstrukce.

Ministerstvo také konstatuje, že počet dlouhodobě neobydlených bytů v bytových domech za posledních deset let téměř odpovídá množství nově postavených bytů. Tento stav výrazně přispívá k prohlubování bytové krize, protože těchto 200 tisíc neobsazených jednotek chybí na trhu s nemovitostmi.

Prázdné investiční byty

Zároveň je velice zajímavé, že 21 % dlouhodobě neobydlených bytů se nachází v domech postavených nebo rekonstruovaných po roce 2001. Často jde o tzv. investiční byty, které nejsou využívány k trvalému bydlení – mohou zůstávat prázdné nebo být nabízeny ke krátkodobému pronájmu. Přesnější údaje by měla přinést připravovaná novela zákona č. 159/1999 Sb., která od roku 2026 zavede povinnost pro ubytovatele registrovat své jednotky a hosty online přes digitální platformy.

Foto: Shutterstock

Nájem se v převážné většině nevyplatí

Investoři se stále častěji rozhodují, že některé byty vůbec nenabídnou k pronájmu, protože jim to přijde výhodnější. Návrh zákona o podpoře v bydlení proto zahrnuje systém garancí a asistence pro ohrožené domácnosti. Tento systém, pokud se do něj majitelé bytů dobrovolně zapojí, výrazně sníží riziko spojené s pronajímáním. Už nyní úspěšně funguje například v Ostravě, Plzni a Brně.

Obce vlastní téměř 13 tisíc dlouhodobě prázdných bytů v bytových domech. Z nich asi 9 500 neprošlo rekonstrukcí od roku 1990, především ve velkých městech. Naopak menší obce jsou na tom lépe – téměř polovina bytů postavených nebo opravených po roce 1990 se nachází v obcích s méně než pěti tisíci obyvateli.

Foto: Shutterstock, zdroj: MMR, MMR.gov, iDnes