Využijte dotace na úspory vody. Stát rozdává velké peníze

Dotační program “Nová zelená úsporám” nezahrnuje pouze podporu pro plyn, elektřinu a fotovoltaiku. K dispozici je i možnost dotace pro zachytávání dešťové vody. A nutno podotknout, že se jedná o velice štědré částky.

Úspory vody jsou kritické

Zachytávání a využití dešťové vody je důležitá součást řádného hospodaření s vodou. Je proto v zájmu nás všech, abychom tuto vodu bylo co nejlépe využili. Jelikož se v našich končinách jedná o relativně dostupný a levný zdroj užitkové vody, je povinností našeho státu umožnit výstavbu zařízení na zpracování “dešťovky”.

Využití dešťové vody je skutečně široké. Obecně se v domácnostech používá k zalévání zahrady a pěstovaného ovoce a zeleniny. Ve více ekologických domácnostech se s touto vodou dokonce splachují toalety, používá se k mytí rukou i nádobí a například ke sprchování v letních měsících. Zemědělské a průmyslové podniky jdou ještě dále. Zatímco v zemědělství se zachycená voda používá hlavně k závlaze pěstovaných rostlin a jako zdroj vody pro dobytek, průmyslové podniky ji používají hlavně jako vodu užitkovou k splachování toalet, chladících zařízení a podobně.

Foto: Shutterstock

Dotace jsou štědré

V dotačním programu “Dešťovka” můžeme získat peníze hlavně na vystavění nádrže na zachytávání dešťovky a její další využití. Program se rozděluje do několika skupin, z nichž každá má přidělenou výši příspěvku.

První z nich je Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady. Zde se jedná o dotaci na výstavbu retenční nádrže v hodnotě až 20 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže. Maximální částka, která může být vyplacena je 55.000 korun.

Druhý v pořadí je dotace na Akumulace srážkové vody jako vody užitkové a případně také pro zálivku. Ta se pohybuje ve výši 30 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže na systém zachytávání srážkové vody. Tím se myslí nejen zalévání zahrádky, ale také využití vody ke splachování, mytí a obecně k činnostem, kde není vyžadována pitná voda. Dotace se vyplácí do maximální hodnoty 65 000 korun.

Třetím programem je Využití vyčištěné odpadní vody jako vody užitkové, případně také pro zálivku zahrady. Jedná o spojení obou předchozích programů, avšak předpokládá se montáž filtračního zařízení pro úpravu dešťovky. Využití vody má sloužit primárně k jiným účelům, než k zalévání. Maximum dotace je 60.000 korun.

Posledním programem je Systém se dvěma akumulačními nádržemi pro využití vyčištěné a dočištěné odpadní vody a pro dešťové vody jako vody užitkové a případně pro zálivku. Zde se kalkuluje s podporou 70 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže. Jedná se o kombinaci předchozích programů a jde o výstavbu většího systému využití dešťové vody. Maximum peněz, které je možné získat je na 105 000 korun.

Foto: Shutterstock, zdroj: autorský komentář, novazelenausporam