Správné využití baterií zvýší jejich účinnost mnohonásobně

Baterie jsou stále součástí našich životů. I když v menším měřítku, tak je stále nutné je v některých případech používat. A nejsou myšleny jen tužkové baterie. Baterie jsou v počítačích, telefonech nebo i v rádiu. Bez baterií se stále tedy nemůžete fungovat. Každá domácnost má několik různých baterií. Bohužel se dnes nejedná úplně o levnou záležitost.

Každodenní správné použití baterií

Díky bateriím můžeme dneska volat, cestovat nebo pracovat. Existují různé baterie různých kvalit. Bohužel ani ty nejdražší nevydrží nejdéle. Lze však baterie ovlivnit správnými použitím.

Proto, aby Vám baterie vydrželi co nejdéle, je správné vědět rady, které vám pomohou. V případě baterií se nesnažte nabíjíte baterie více, než je nutné. Nevhodně je nabíjíte přes noc. Baterie může být tímto způsobem poškozena. Další negativní vliv na baterie je kolísavá teplota okolí. Extrémní teploty mohou zapříčinit zkrácení životnosti baterie. Baterie by neměly být úplně vybité. Jestliže je baterie na 20 %, je vhodné ji již nabít. Důležité je skladování baterií. Tedy je nutné, ať je necháváte ve chladu a v suchu. Také je nechejte nabité na 50 %.

Jaké typy baterií máme a kdy je raději vyhodit

Na současném trhu existují dva druhy baterií. Prvním druhem baterií jsou primární baterie. To jsou baterie na tzv. jedno použití. Dále jsou na trhu také sekundární baterie, které se dají opakovatelně nabít.

Baterie po čase musíte vyhodit z těchto důvodů. Jestliže si všimnete, že se snižuje kapacita baterie, vyměňte ji. V případě, že se vám zdá, že je baterie nafouklá, taktéž ji vyměňte. V případě poškození ji neváhejte ji ihned vyhodit. Může to být nebezpečné.

Foto: Shutterstock

Recyklace není jednoduchá

Recyklace baterií není snadná a tak má svá pravidla. Nelze je vyhodit do komunálního odpadu, jelikož obsahují nebezpečné chemikálie. Proto je odneste do speciálních sběrných míst. Tyto místa mohou být například ve vašem blízkém obchodě. Jestliže nemáte možnost odnosu do těchto míst, odvezte je do sběrného dvora.

Foto: Shutterstock, zdroj: Mail, wikiHow