Jak se dědí družstevní byt. Má to svá specifika

Pokud vlastníte družstevní byt, nejste jeho majitel. Máte družstevní podíl, který vás zavazuje na účasti v bytovém družstvu a tím zohledňuje vaše plná práva jako vlastníka. Co se ovšem stane, pokud takový byt propadne do dědického řízení? Úskalí a také pravidla tohoto procesu si přiblížíme v následujícím článku. 

Po pozůstalém přechází do dědického řízení zmíněný podíl v bytovém družstvu. Pokud chcete předejít překvapení ve chvíli, kdy budete tuto situaci nuceni akutně řešit, připravte se na to, co může v případě úmrtí majitele družstevního bytu nastat.

Společné jmění manželů

Ano, pokud je byt ve společném jmění manželů, poté se k tomu tak i právně přistupuje. V případě smrti jednoho z partnerů přechází veškerá vlastnická práva na toho druhého, nezahajuje se ani dědické řízení. To se mění pouze v případě, že družstevní podíl výhradně patřil jen jednomu z manželů, a proto se po jeho smrti dědické řízení zahájí. Zde se již rozhoduje buď podle závěti nebo zákonné dědičné posloupnosti. 

Dostáváme se tím k situaci, kdy v případě odchodu i druhého z manželů dědické řízení zahrne všechny pozůstalé a podíl v bytovém družstvu mezi ně musí být náležitě rozdělen. Jenže zde nastává zásadní problém. Družstevní podíl nelze, vyjma manželů či registrovaných partnerů, mít ve spoluvlastnictví. V jednodušším případě podíl přechází na jednoho dědice, ale jak naložit se situací, že měli manželé potomků hned několik a každý má právo na své?

Jakožto v každém takovém případě je nejlepší dohoda mezi pozůstalými, kteří si nechají ohodnodnotit cenu nemovitosti a následně ten, který si družstevní podíl ponechá vyplatí zbývající rovnoměrným dílem. Pokud o byt nemá zájem, řeší to také prodej a rozdělení částky mezi všechny pozůstalé.

Foto: Shutterstock

Dobré vztahy zaručí hladký průběh 

V našem zmíněném případě spoléháme na to, že se pozůstalí nezačnou o zděděný majetek přetahovat, ovšem, kdo by takovou situaci ze svého okolí dobře neznal. V případě, že dohoda o tom, komu připadne výhradní podíl nepadne, rozhodne o finálním verdiktu soud. Samozřejmě to sebou vnese do rodiny napětí a vztahy mohou být nenávratně zpřetrhány, pokud se jedna ze stran nebude cítit zadostiučiněna. 

Hlavní radou, kterou je možné v tomto ohledu podat je – myslete na svou pozůstalost zavčasu. Rozdělte majetek spravedlivě a nezapomeňte na žádného z pozůstalých. Slova závěti pro ně budou závazná a nemusí tak dojít ke zbytečnému konfliktu. 

Foto: Shutterstock, zdroj: epenize.eu, dostupnyadvokat