Snižte spotřebu elektřiny při praní prádla. Jde to jednoduchým způsobem

Ceny energií stále atakují vyšší příčky a je dobré zamyslet se, jak můžeme naší spotřebu co nejvíce snížit. A musíme se zaměřit hlavně na činnosti, které jsou nezbytné pro chod naší domácnosti. Například při praní prádla.

Praní prádla je energeticky náročné

Ač se to možná nezdá, tak praní prádla patří mezi nejvíce energeticky náročné činnosti. Pračka, společně se sušičkou, troubou a rychlovarnou konvicí, patří mezi největší odběratele elektrické energie. Správné používání pračky a výběr vhodných programů může ušetřit tisíce korun. Pokud k tomu připojíme vhodné hospodaření i s ostatními spotřebiči, regulované vytápění a všeobecné rozumné chování, můžeme tak ročně ušetřit vyšší tisíce korun. A to už stojí za trochu snahy.

Jak tedy snížit spotřebu energie při praní prádla?

Teplota vody při praní rozhoduje

Pračka odebírá nejvíce energie právě z důvodu potřeby ohřevu vody pro vybraný program. Teplota vody je tedy stěžejním ukazatelem energetické náročnosti pracího programu, čím je teplota vyšší oděr elektřiny stoupá.

Naštěstí většina moderních praček má již ve své nabídce pracích programů možnosti ekologického praní. Pro představu uvedeme, že při praní na 30 °C ušetříme o 30% více než při praní na 40 °C. Při praní nad 60 °C je spotřeba o více než polovinu vyšší.

Foto: Freepik

Pračku používejte správně

Dalším krokem je správné užívání spotřebiče.

  • Používejte vhodné prací programy.
  • Vždy naplňte celou pračku – Zvolený prací program ušetří v plné pračce až 70% energie oproti pračce, která je jen z poloviny plná. To se týká všech pracích programů. Neopomínejme i to, že při poloprázdné pračce spotřebuje i zbytečně velké množství vody.
  • Vysoké teploty při praní používejte pouze na velice silně znečištěný textil.
  • Optimalizujte odstřeďování prádla – Vyšší rychlost odstřeďování logicky odbírá více energie. Na druhou stranu je prádlo sušší a doba celého procesu je kratší, což zase energii šetří. V kombinaci se sušičkou je tedy nutné uvažovat, jak celý program naplánujeme, abychom dosáhli maximálního efektu. Musíme ale vzít na zřetel i předepsaný postup praní a sušení pro zachování kvality textilu.

Foto: Freepik, zdroj: whe, energy.gov