Správně sepsaná nájemní smlouva může být oříšek

Podpis nájemní smlouvy může být první krok k vysněnému bydlení. Ještě před tím, nežli danou smlouvu svým podpisem definitivně ztvrdíte, měli byste si být jistí, že obsahuje vše, co by správně obsahovat měla. Ne vždy je totiž nájemní smlouva sepsána správně a najde se bohužel mnoho lidí, kteří ji před svým podpisem dokonce ani nepřečtou.

Správně sepsaná nájemní smlouva slouží jako ochrana majitele nemovitosti, stejně tak i jako ochrana nájemníka. Nájemní smlouva nesmí zvýhodňovat či naopak znevýhodňovat ani jednu stranu. Podívejte se na to, co musí nájemní smlouva obsahovat a co se v ní naopak objevovat nemá.

Smluvní strany jsou samozřejmostí

Nájemní smlouva musí v každém případě zmiňovat obě smluvní strany. Na jedné straně stojí pronajímatel a na straně druhé nájemce. Zatímco pronajímatelem může být jak právnická, tak i fyzická osoba, nájemcem může být pouze osoba fyzická, což udává zákon (výjimkou může být jedině případ, kdy je nájemcem právnická osoba, jejíž zaměstnanec v byt obývá).

V nájemní smlouvě musí být obě strany zřetelně identifikovány. Jak u nájemce, tak u pronajímatele musí být uvedeno jméno a příjmení. Pokud je pronajímatelem firma, musí zde být uveden její název. Nesmí chybět údaje o bydlišti, rodná čísla obou smluvních stran, případně identifikační číslo u právnické osoby.

Náležitosti, které by neměly v nájemní smlouvě chybět

Mezi další náležitosti, které musí být součástí řádně sepsané nájemní smlouvy, je také doba jejího trvání. Vzhledem k tomu, že nájem představuje dočasně právní vztah, jednoho dne nájemní smlouva vyprší. Při sepsání nájemní smlouvy na dobu určitou je zapotřebí udat konkrétní datum, kdy dojde k vypršení smlouvy. Pokud je nájemní smlouva sepsána na dobu neurčitou, musí zde být uvedena výpovědní lhůta.

Pokud jde o nájemné, z právního hlediska není nutné, aby byla jeho výše ve smlouvě uvedena. Pro obě strany je však určitě lepší, pokud je výše nájemného do smlouvy jasně zanesena, stejně tak, pakliže je zde zmíněno, jestli se nájemné platí měsíčně nebo čtvrtletně a podobně.

Co dalšího může být zmíněno v nájemní smlouvě?

V nájemní smlouvě se mimo jiné může také zmínit, jak to bude v případě zvyšování nájemného. Součástí smlouvy tak mohou být inflační doložky. Zde je ale potřeba dát si pozor, jak se inflace počítá, jinak jsou inflační doložky neplatné.

Jako součást nájemní smlouvy mohou být zmíněny i služby, zde je myšleno například na dodávky vody a tepla, dodávky teplé vody, patří sem i svoz komunálního odpadu, úklid společných částí domu, provoz výtahu a další služby, které se týkají pronajaté nemovitosti. Poplatky za tyto služby pak mohou být placený buď zálohově, nebo paušálně. Pokud jsou placený zálohově, funguje to v praxi tak, že se po roce vyučují skutečné náklady, pakliže jsou placeny paušálně, nehledí se na spotřebu.

Co nájemní smlouva naopak obsahovat nesmí?

Ačkoli bylo hned v úvodu dnešního článku zmíněno, že nájemní smlouva slouží jako ochrana pro nájemce i pronajímatele a zároveň bylo dodáno, že smlouva nesmí být napsána tak, aby zvýhodňovala tu či onu stranu, je potřeba zmínit se o tom, že se zákon zpravidla snaží ochránit slabší stranu – v nájemní smlouvě je za slabší stranu považován nájemce. Z toho plyne, že se v uzavřené smlouvě nesmí ustanovení, která by nájemníkovi ubírala na právech nebo mu ukládala nepřiměřené povinnosti. Pakliže se ve smlouvě taková ustanovení objeví, jsou neplatná a nájemce se jimi nemusí řídit.

Foto: Pexels.com, Unsplash.com.

Nikol Kolomazníková

Zařizování domácnosti je mou radostí a pro nelibost své rodiny neustále hýbu s nábytkem. Ráda Vám poradím s výběrem nábytku či zařízením interiéru, proto se na mě neváhejte obrátit v komentářích pod článkem. Budu se těšit na Vaše reakce!