Čeho si všímat na vyúčtování za elektřinu a plyn. Příspěvek od státu tam najít nemusíte

Ceny energií nacházely v poslední době stále vyšší stropy. Zuřící válka na Ukrajině, nejistota dodávek plynu, panika ze zimy. To vše, společně ruku v ruce s všeobecným českým spekulanstvím, dohnalo spoustu lidí na pokraj jejich finančních možností. Vláda, jako reakci na zvyšující se životní náklady, rozhodla o novém úsporném tarifu. Ten má pomoci s uhrazením záloh za energie. Ve vyúčtování ho ale nemusíte nutně najít.

Vyznáte se ve vyúčtování za energie

Celkové shrnutí své spotřeby za určité časové období najdete na vyúčtování. To se od zálohové faktury liší hlavně tím, že poměrně jasně sděluje jak velký máte přeplatek/nedoplatek. Zasílá se zpravidla jednou za půl roku, nebo dle vašeho nastavení s dodavatelem. Jedná o poměrně složité čtení, které vyžaduje jistou dávku znalostí a přehledu k úplnému rozklíčování.

Ve vyúčtování nalezneme

  • Měsíční spotřebu energií
  • Osobní údaje klienta a zákaznické číslo
  • Číslo odběrného místa
  • Nový plán záloh a jejich výše
  • Přeplatek/nedoplatek
  • Platební a bankovní údaje smluvních stran
  • Aktuální tarif
  • Jakékoliv plánované změny

Mezi nejdůležitější části patří informace o ceně za měrnou jednotku odebrané energie. Dávejte si také pozor na další informace spojené s vysokým a nízkým tarifem a různé druhy poplatků. V případě nejasností ihned volejte svému dodavateli a chtějte jasné a srozumitelné informace. Je povinen vám vyhovět.

Foto: Shutterstock

Je státní příspěvek na faktuře uveden?

To záleží na vašem dodavateli. V majoritní většině ale tuto položku na papíře nenajdete. Jednalo by se totiž o další administrativní zátěž, kterou dodavatel ani podstupovat nemusí.

Státní příspěvek se totiž zahrnuje do faktury automaticky a není nutné o něj nijak žádat. Je automaticky zahrnut do plateb za říjen a listopad. Navíc se to této částky zahrnuje odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE).

Výše příspěvku se odvíjí od vašeho tarifu. Pro vyšší tarify D01D, D02D a D25D stát přispívá jednorázově 3500 Kč. Pro ostatní tarify je příspěvek ohodnocen na 2000 Kč.

Toto opatření nahradí 1. ledna 2023 státem nařízené zastropování cen energií. Podle něj budou platit odběratelé za elektřinu maximálně 6 050 Kč za megawatthodinu (včetně DPH) a za plyn 3 025 Kč za megawatthodinu (včetně DPH).

Foto: Shutterstock, zdroj: msn, idnes