Dodavatelé energií zneužívají neznalosti spotřebitelů. Začaly padat vysoké pokuty

Následky energetické krize z posledních let mají celkem nepříjemné dopady na některé spotřebitele. Během krize se totiž stalo i to, že někteří dodavatelé využívali nekalé a také dokonce agresivní praktiky vůči spotřebitelům. Využívali velice obtížné situace svých zákazníků a vytěžili vše pro svůj prospěch.

Nekalé prakticky dodavatelů

Během posledních let došlo ke zhoršení chování dodavatelů energií k zákazníkům. A to následně vedlo ke kontrolám. Bohužel mnoho dodavatelů dostalo i pokuty v řádech milionů. V jiných řízeních se stále ještě rozhoduje, k jak velkému přestupku došlo.

Před pár lety se však situace zcela lišila. ERÚ uvádí, že počet stížností dosahoval desítek, maximálně stovek (v roce 2020 a 2021 to bylo méně než 400 stížností). Bohužel zlom přišel v roce 2022, kdy Energetický regulační úřad přijal 1 477 stížností. V těchto stížnostech spotřebitelé požádali o kontrolu svých dodavatelů. Počet stížností se tedy zvýšil až na pětinásobek.

Dodavatelům hrozí za nekalé praktiky několikamilionové pokuty

Během minulého a předminulého roku podali lidé tolik stížností, kolik za posledních 20 let dohromady. Nejčastějším problémem byly špatné fakturace, kdy dodavatelé zaslali faktury pozdě a nebo vůbec. Dále také nerespektovali lhůty pro zaplacení a lhůty pro reklamace. Taktéž byl často velký prohřešek, že společnosti nedodržovali pevně stanovené ceny. Dalším prohřeškem byly nepravdivě poskytnuté údaje ze strany dodavatele.

Foto: Shutterstock

Nejvyšší pokuta

V případě, že kontrola zjistí skutečné pochybení, zahájí ihned sankční řízení. A poté v roce 2022 společnosti dostaly pokuty v celkové výši 11,8 milionů Kč. V loni to zatím bylo 8,5 milionů Kč. Nejvyšší pokuta byla udělena společnosti Lidová energie ve výši 2 240 000 Kč. Například u nedodržování pevně stanovených cen dostala pokutu společnost Bohemia Energy ve výši 2 1 170 000 Kč. Další vysoká pokuta padla u společnosti TGC Energie, a to ve výši 1 500 000 Kč.

V historii pokut byla udělena nejvyšší pokuta. A to celkem 4 746 000 Kč společnosti, která byla potrestána za nekalé obchodní praktiky, jako je nedodržování fixní ceny, požadování platby za neobjednané dodávky energie a také zpoždění při řešení reklamací.

Foto: Shutterstock, zdroj: ERU