Fakty a mýty o dřevostavbách. Riziko požáru je naprosto stejné jako u klasické stavby

Dřevostavby jsou v současné době hitem. Když někdo zvažuje postavit si příbytek, preferuje právě dřevostavbu a to především díky rychlosti jejího postavení a také díky relativně dostupné ceně. Zatímco někteří jdou do stavby dřevostavby naprosto po hlavě, jiní si zjišťují co nejvíce informací o tomto typu bydlení. Přece jen i dřevostavby jsou opředené hromadou otázek. Ty nejčastější si pojďme zodpovědět. 

Jakou životnost mají dřevostavby?  

Mezi lidmi koluje domněnka, že dřevostavby svou životností nedosahují na životnost klasických zděných domků. Je však třeba upozornit na to, že je to opravdu jen domněnka, která není pravdivá. Zeptali jsme se odborníků na to, jakou životnost dřevostavby mají. Podle nich je životnost dřevostaveb srovnatelná s životností klasických domů. Jen se liší rizikové faktory dřevostaveb a zděných domků.

Dřevostavby jsou vysoce hořlavé. Je to pravda nebo ne? 

Dřevo je hořlavý materiál, proto se řada lidí domnívá, že není nebezpečné v dřevostavbách bydlet. Opět je to jen domněnka. Pravdou je, že dřevěné konstrukce, které se využívají na stavbu dřevostaveb, jsou při požáru odolné. Je to možná paradoxní, ale je to opravdu tak. Dojde-li již k požáru, tak v případě dřevostaveb vzniká na masivních nosných prvcích zuhelnatělá povrchová vrstva, která do značné míry brání vnitřnímu ohoření.

Více hořlavé je vybavení interiéru jako takové. Máme na mysli bytový textil nebo nábytek, který může snadno vzplanout. Pokud bychom měli porovnat vzplanutí dřevostavby a vzplanutí interiéru, druhý případ je nebezpečnější. Při vzplanutí dřeva lze říct, že je požár předvídatelný, spočitatelný, do určité míry dokonce řiditelný.  

Odborníci také upozorňují na fakt, že každá dřevěná konstrukce musí zaručit určitou dobu na evakuaci lidí. V porovnání s dřevěnými konstrukcemi je daleko nebezpečnější železobetonová konstrukce, která se hroutí náhle a prakticky naráz. Důvodem je teplotní roztažnost železa. Tento fakt v dřevostavbách skutečně nehraje roli.

Jak je to s akustikou dřevostavby? 

Je akustika u dřevostaveb horší nebo lepší v porovnání se zděným domkem? Najdou se lidé, kteří jsou zastánci toho názoru, že akustika v dřevostavbě je daleko horší než u zděného domu. Ve skutečnosti je možné i ve dřevostavbách dosáhnout jistého akustického komfortu. Ten je určován parametry základních konstrukcí a také detaily jejich propojení. Vždy však závisí na tom nejslabším článku, ze kterého je celek složen. Tímto článkem můžou být například dveře. 

Jak je to s plísní či červotoči? 

O dřevu se ví, že ho napadá celá řada nemocí a škůdců. Pokud si tedy postavím dřevostavbu, budu muset těmto škůdcům a nemocem čelit? Co se týče velice často se vyskytujících plísní, tak platí, že plísně se mohou vyskytnout ve všech objektech, nejen ve dřevostavbách. Jejich důvodem bývá často špatný návrh nebo nekvalitní provedení příbytku. Samozřejmě na plíseň mají vliv i způsoby užívání obydlí. Pokud bude v interiéru příliš velká vlhkost, vznik plísní bude podpořen a tento nevítaný společník rázem může navštívit i dřevostavbu.  

Co se týče typicky dřevěných škůdců, například dřevokazných hub nebo červotočů, ty napadají dřevostavbu jenom v případě, že došlo k nevhodnému postavení dřevostavby. Často napadají ty dřevostavby, které byly postavené svépomocí, tedy lidmi, kteří nemají se stavěním dřevostaveb dostatečné zkušenosti či certifikace. Samozřejmě opět platí, že se dřevokazné houby či červotoči mohou objevit ve chvíli, kdy je zanedbávána pravidelná údržba či kdy je s dřevostavbou nevhodně zacházeno.  

Aby se předcházelo nemocem nebo škůdcům, je důležité klást důraz především na konstrukční ochranu dřeva. To může zamezit jak vlhkosti vnikající do konstrukce, tak také nežádoucímu proudění vzduchu.

Foto: Shutterstock.com.

Má práce je zároveň mým koníčkem. Psaní článků však není mým jediným hobby. Miluji také sport, čtení a turistiku, respektive cestování obecně. Ve volném čase se věnuji seberozvoji, jelikož vím, že pořád je co se učit.