Katastrální úřady provádějí kontrolu staveb a pozemků. Hlásí stovky tisíc chyb, je v tom velký nepořádek

Katastrální úřady se vrátily k revizím staveb a pozemků, které byly během covidového období pozastaveny. Do roku 2021 úředníci zkontrolovali zhruba pětinu staveb na našem území a došli k závěrům, že více než 637 000 staveb není v souladu s oficiálními záznamy. Ne vždy jde o drobné nepřesnosti, výjimkou nebylo ani odhalení nepovolených, tzv. černých, staveb. Revize všech staveb chce katastr dokončit do roku 2030.

Co je psáno, to je dáno

Katastrální úřady chtějí do soupisů zanést veškeré stavby, které v záznamech dosud chybí. Jsou jimi nejen obytné budovy, ale i autobusové zastávky nebo garáže postavené v minulosti i současnosti. Častým nešvarem jsou i nesrovnalosti v evidovaných a skutečných půdorysech domů po vybudování přístaveb, ale třeba i kůlny, které nejsou uvedeny jako stavby na pozemcích. Rozporů mezi realitou a tím, co je „papírově“ uvedeno v katastrálních mapách budou podle úředníků miliony.

Foto: Shutterstock

Jak zjistíte, že se úředníci zaměřili i na vás

Sledujte pečlivě vývěsku vašeho obecního úřadu, kde by měla být zveřejněna informace o tom, že ve vaší obci bude probíhat revize katastru nemovitostí, aby se zjistil soulad údajů na katastru s reálným stavem. Pokud na vaší nemovitosti nebude něco sedět, obdržíte výzvu ke zjednání nápravy. V případě, že se rozhodnete dělat mrtvého brouka a na dopis nereagovat do určené doby, úřad označí nesoulad u vašeho vlastnického záznamu, který může mít další dohru. Finanční úřad může například začít vymáhat špatně vyměřenou daň z nemovitosti. Stavební úřad vám zase může uložit pokutu a v případě neoprávněných staveb nařídit i demolici. Váš černík puntík v katastru vám ale může způsobit těžkosti i v případě, že byste se rozhodli nemovitost prodat. Před nařízením úřadů proto raději nestrkejte hlavu do písku a co nejrychleji se je snažte vyřešit. Vyhnete se tak nepříjemným tahanicím a vysokým finančním nákladům.

Foto: Shutterstock, zdroj: CUZK