Pravidlo pravé ruky už dávno neplatí. Jak teď na opravu plotu dělící sousedy?

Pokud máte okolo svého domu plot, který zároveň slouží vaším sousedům, pak byste měli věnovat zvláštní pozornost tomu, kdo by jej měl opravovat. Často totiž dochází k mnoha nedorozuměním, která končí zbytečnými spory, jež vás mohou dostat do problémů a znepříjemnit vám tak život. Na pravidlo pravé ruky se již bohužel zapomnělo. 

Pravidlo pravé ruky již dávno neplatí 

V dřívějších dobách sousedé řešili údržbu svých plotů pomocí pravidla pravé ruky. To znamenalo, že každý je zodpovědný za plot na pravé straně svého pozemku (při pohledu z ulice na dům). Dnes již většina lidí na toto řešení spíše zapomněla a neustále se tak dohaduje s ostatními, kdo by se tedy měl plotu věnovat. Samozřejmě pokud přijdete s tímto návrhem a vaši sousedé jej přijmou, tak máte vyhráno. 

Pokud by pravidlo pravé ruky mezi vašimi sousedy neuspělo, pak je důležité vzít v úvahu, že by se o plot měl starat ten, kdo jej postavil. To si však většina lidí neuvědomuje nebo to ani nemusí vědět. Skutečnost je poté ještě horší v případě, že se plot nachází na společné hranici pozemku. Tehdy totiž mohou vznikat různé dohady. Nejlepším řešením je proto domluvit se na jeho společné údržbě. 

Foto: Shutterstock

Myslete na sousedské vztahy 

Kdyby dotyčný soused nesouhlasil a dostali byste se až k soudu, přičemž by nešlo určit, kdo je majitelem plotu, dopadlo by to naprosto stejně – majetek by připadl do společného vlastnictví a museli byste se o něj tak či tak starat oba. Pokud byste však s tímto nesouhlasili, řešením by byla výstavba nových, vlastních plotů, což by vás akorát stálo plno peněz. 

Obecně je důležité se v těchto případech normálně domluvit se svým sousedem a snažit se přijít na vhodné řešení pro obě strany. Sousedské vztahy jsou přeci jen velmi důležité a pokud si je pokazíte, může vám znepříjemnit značnou část života. 

Foto: Shutterstock, zdroj: Pravoprovsechny, Sousede