Správná péče o solární panely je klíčová. Jinak nebudou fungovat správně

Solární panely momentálně prožívají masivní boom. Vzhledem k aktuálním cenám energií tomu není divu. Panely představují zajímavou alternativu k energetickým úsporám a navíc na ně lze čerpat velké částky na dotacích. Montáží těchto systémů ale práce nekončí. Celá soustava musí být pod pravidelnou kontrolou.

Pečovat o panely není náročné, ale jejich pravidelná kontrola a údržba je nezbytná. Panely jsou totiž soustavně vystavovány všem povětrnostním podmínkám, které samozřejmě mají na tuto energetickou soustavu svůj vliv.

Provoz solárních panelů ovlivní i drobnosti

Jen dobře udržované panely mohou plnit svůj účel na 100%. Pravidelně kontrolujte monitorovací počítač a bezchybný chod softwaru. Jako indikátor dobrého stavu by nám měl monitor svítit zeleně a výkonost soustavy by neměla klesnout pod 85%. V případě jakékoliv výchylky pod tuto hodnotu kontaktujte ihned svého dodavatele a věc řešte.

Nikdy nezkoušejte ladit software svépomocí, nejste-li k tomu proškoleni. Chybné nastavení může celou soustavu poškodit. Tyto věci svěřte do rukou odborníků.

Co můžete ale můžeme dělat svépomocí je například fyzická prohlídka panelů. Na panelech nesmí být praskliny, vrypy, škrábance ani jiné poškození. Pravidelně kontrolujte i ukotvení a případnou rez na různých částech soustavy. Každé poškození konzultujte s odborníky a sami nic neopravujte.

Další povinností je udržovaní panelů v čistotě. Jen čisté panely produkují nejvíce energie. S jejich zaprášením a zašpiněním výkonnost zásadně klesá.

Foto: Freepik

Jak panely očistit svépomocí

Solární panely většinou nemají předepsaný interval čištění a tudíž to řešíme dle potřeby. Na místech, kde je zvýšená prašnost, nás podobné akce pravděpodobně budou čekat daleko častěji. Samotné čištění se dělá vždy mimo zimní období, ráno nebo večer. Tedy vždy při minimu sluneční aktivity.

Celý systém nejdříve vypněte. Znečištěné a zaprášené desky opatrně ometeme smetákem s velmi jemnými vlákny. Smeťte nečistoty, panel opláchněte vlažnou vodou a stáhněte přebytečnou vodu.

Mějte na paměti vlastní bezpečí. Při pohybu ve větších výškách se vždy zabezpečte proti případnému pádu a používejte vhodnou obuv.

Foto: Freepik, zdroj: solarreviews, CNET