Víte co označuje PLU kód na ovoci a zelenině? Většina lidí neví, co opravdu kupuje

Pokud procházíte oddělením ovoce a zeleniny v supermarketu, jistě jste si už všimli, že ovoce, především pak jablka, banány, ale i určitá zelenina, mají na sobě kód. Málokdo si však uvědomuje, že toto souřadí nemá pouze registrační charakter. Zákazník z něj může vyčíst, zda se jedná o geneticky modifikovanou potravinu a sám se rozhodnout, zda si takový produkt chce, nebo nechce koupit. 

Co znamená PLU

Zcela jednoduše – Price Look-Up – je kód pro dohledání ceny. Začal se používat s nástupem supermarketů a jeho účelem je snadno odlišit podobné zboží, jako je primárně ovoce. To se dováželo z různých oblastí a prodávalo za rozličnou cenu. Vzhledem ke zmatku, který to vyvolávalo, se přešlo na PLU kódy, ve kterých je přímo obsaženo číslo kategorie a pořadové číslo výrobku. Tím se urychlilo odbavování, protože zboží s tímto kódem se nahrálo do pokladem ihned, jakmile dorazilo do skladu, a tak se při odbavení zákazníka nemohlo dále chybovat. Celý proces postupu zákazníků přes pokladnu se tím také výrazně urychlil. 

Opomíjené údaje při nákupu

Pravdou však je, že ačkoliv nám, jako rutinním zákazníkům, jsou tyto vody zcela vzdálené, měli bychom při nákupu z PLU kódu poznat několik důležitých faktů. Zajímat nás bude především odkud produkt pochází, zda na sobě nese označení BIO nebo se jedná o geneticky modifikovanou potravinu. 

Pohlédněte na štítek, kde se nachází PLU kód a vše by tam mělo být obsaženo. Pokud jsou na štítku pouze čtyři číslice, byl vypěstován v normálních podmínkách a není zde nutné nad ničím pochybovat. Setkáme-li se s pěti číslicemi, zde už můžeme vyzjistit důležité informace. 

Produkty, kterým číselná řada začíná číslem 9 pod ním mají skrytou kvalifikaci BIO. Setkáte-li se u nich na začátku číselné řady s osmičkou, jedná se o geneticky modifikované produkty. 

Foto: Shutterstock

Označit geneticky modifikované produkty je povinnost

Je to skutečně tak! Označit produkty, výrobky, ovoce či zeleninu, které jsou geneticky modifikované má výrobce za povinnost. Proto se tento údaj nalézá na každém produktu, který je touto formou vyroben nebo vypěstován. Pokud tam číselné údaje chybí, vaše obavy můžete snadno zahnat, protože se jedná o produkt vyrobený přírodně. Tato fakta se jednoduše nedají popřít.

Ode dneška budete mít při nákupu další eso v rukávu, se kterým budete bezpečně nakupovat to, co skutečně chcete. Nemají-li geneticky modifikované produkty místo ve vaší kuchyni, snadno nyní poznáte, zda berete takové, u kterým můžete mít jedině čisté svědomí. To, co člověk jí je tou nejzásadnější věcí v jeho životě, proto se vybíravosti nebojte. 

Foto: Shutterstock, zdroj: Consumerreports, Tilth.org