Co vždy musí obsahovat nájemní smlouva. Na pár věcí se zapomíná

Pokud se chystáte si pronajmout byt nebo naopak chcete váš byt začít pronajímat, je důležité, aby nájemní smlouva obsahovala všechny potřebné informace. Důkladná kontrola správnosti nájemní smlouvy vám ušetří v budoucnu mnohé komplikace a nepříjemnosti.

Časté chyby v nájemních smlouvách

Mezi nejčastější chyby v nájemních smlouvách patří chybně uvedené údaje o obou smluvních stranách, tedy o pronajímateli a nájemci. Často také chybí podpisy či datum a místo podpisu smlouvy. Není ani výjimkou, že smlouva je uzavřena na jinou nemovitost nebo že jsou součástí smlouvy ujednání, které jsou ve skutečnosti v rozporu se zákonem.

Práva a povinnosti nájemců

Právně nejsložitější, ale velmi důležitá, je pasáž, která shrnuje práva a povinnosti smluvních stran. Možná si myslíte, že jako pronajímatel můžete zcela rozhodovat o všem, co se tohoto bytu týká, ale není to pravda. Pokud si jako pronajímatel například nepřejete, aby si nájemce přivedl do pronajímaného bytu psa nebo si zde zřídil trvalé bydliště, nemáte na tento zákaz ze zákona právo.

Foto: Freepik

Co vše musí obsahovat platná nájemní smlouva

Nájemní smlouva se vždy uzavírá písemnou formou a je v ní uvedeno jméno a příjmení, datum narození a adresa trvalého bydliště obou smluvních stran. Dále je potřeba do smlouvy zanést nemovitost (adresa, číslo listu vlastnictví, katastrální území a obec) a číslo bytové jednotky, která je předmětem nájemní smlouvy. Součástí nájemní smlouvy jsou i údaje o výši nájemného, způsobu jeho úhrady a výši kauce. Je také potřeba rozepsat zálohové poplatky za energie, internetové připojení a další služby.

Pokud je smlouva uzavírána na dobu určitou, nezapomeňte toto časové období do smlouvy uvést, jinak bude automaticky uzavřena na dobu neurčitou. Nájemní smlouva by měla obsahovat i předávací protokol, ve kterém je uveden stav bytu, jeho vybavení, stav měřidel atd. Smlouvu následně nezapomeňte podepsat. Jedině podpisy obou smluvních stran zaručí, že smlouva bude platná v celém svém znění.

Foto: Shutterstock, zdroj: Mesec, Podnikatel