Když snížíte spotřebu elektřiny, dostanete odměnu. Jde o tisíce korun

Jeden z tuzemských energetických dodavatelů se rozhodl pro zcela přelomové řešení energetické krize. Chce motivovat své zákazníky k větším úsporám tím, že jim za to řádně zaplatí. Ač je tento nápad u nás zřejmě zatím ojedinělý, lze předpokládat, že ho ostatní velcí hráči budou podobným způsobem následovat. Snížení spotřeby energie se totiž vyplatí všem.

Snížení spotřeby o 20 %

Iniciátorem celé akce je Pražská Energetika (PRE). Nabízí svým klientům, výměnou za šetrné hospodaření s energiemi, finanční odměnu. A nejde úplně o zanedbatelnou částku. K získání odměny ale musíte snížit svou spotřebu o 20 %.

Nejde úplně o novinku. V zahraničí podobné programy běží již delší dobu. Výsledky úsporných kampaní se ukázaly jako uspokojivé, a to nejspíše motivovalo PRE k realizaci stejného projektu. Program se nazývá PRÉMIE a bude doplňkem k vládnímu programu úsporného tarifu, který umožnil regulaci cen energií. Společnost chce jít nad rámec finančních úlev a formou pozitivní motivace svých klientů podpořit boj proti energetické krizi.

Počítá se i se speciální webovou aplikací, která pomůže při zpracováním dat od zákazníků. Zákazník jednoduše provede odečet na začátku a konci topné sezóny. Fotografie s údaji se následně nahrají do aplikace, která informace uloží do systému.

Odměna z programu PRÉMIE se rozděluje se současných tarifů zákazníka:

  • Pro dvoutarifní sazby jde o 3000 korun
  • Pro klienty s jedním tarifem jde o 1500 korun

Odměna za šetření bude klientovi připsána na jeho účet u společnosti a zohledněna v příštím vyúčtování.

Vzhledem k energetické krizi se dá předpokládat, že do připravovaného programu zapojí majoritní množství klientů zmiňované společnosti.

Foto: Shutterstock

Záleží i na zimě

Zraky všech se upínají k letošní zimě. Na teplotách v tomto období totiž závisí celý výsledek snažení ohledně úspor energií. Mimořádně tuhá zima a dlouhá zima bude nevyhnutelně znamená potíže na energetickém trhu. Nemalujme ale čerta zeď. Snížení spotřeby plynu pomůže nejen domácnostem, ale i ekonomice. Domácnosti ušetří na výdajích jen za cenu mírného omezení komfortu a průmysl bude moci dále fungovat i přes složitá období. V případě malého, nebo žádného, omezení průmyslu a obchodu se uklidní hysterie na energetických trzích a dojde k jeho stabilizaci. Tím se ulehčí nejen inflaci, ale hlavně obyčejným lidem.

Nebojme se, plynu máme dost. Naše panika a nejistota je to, co žene ceny nahoru. Zneužívají toho totiž šmelináři na energetickém trhu. Zůstaňme klidní a ohleduplní a společným úsilím toto období překleneme.

Foto: Shutterstock, zdroj: autorský komentář, PRE