Příliš tvrdá půda na zahradě vás připraví o úrodu. Jak ji správně změkčit

Pokud toužíte po vyšší úrodě ve své zahradě, je důležité zajistit optimální podmínky pro růst vašich rostlin. Pokud se potýkáte s příliš tvrdou půdou, je nezbytné ji vylepšit.

Kvalitní zahradní půda hraje klíčovou roli v úspěchu vaší úrody. Bohužel, ne vždy máte tu šťastnou situaci, že máte ideální půdu. Může být jílovitá, písčitá nebo chudá na živiny. Jak tedy můžete zlepšit půdu ve vaší zahradě a zajistit si tak bohatou sklizeň?

Proveďte jednoduchý text

Předtím než začnete s pracemi na zahradě, je vždy důležité důkladně prozkoumat kvalitu půdy vašeho pozemku. Tím získáte klíčové informace, které vám pomohou rozhodnout, které plodiny budou úspěšné a které byste raději neměli pěstovat. Existuje několik základních typů půdy, včetně těžké, středně těžké a lehké, a existují také mezistupně mezi nimi.

Rozbor půdy přímo z domu

Provedení testu půdy doma je snadné. Stačí vzít vysokou a štíhlou sklenici a naplnit ji asi čtvrtinou půdy z hloubky 20 až 50 cm. Pokud je půda chudá na humus, tak ji tímto testem můžete také ověřit. Zbytek sklenice dolijte vodou, aby půda byla zcela pokryta. Poté sklenici důkladně protřepejte a nechte ji nechat ustát.

Během procesu těžší částice, jako hrubý písek a kamínky, se usadí jako první na dně sklenice. Nad nimi se nachází vrstva jílu a nejvíce nahoře se usadí jemná hlína. Humusové látky se na hladině vody budou vznášet nejdéle. Tento jednoduchý test vám může poskytnout užitečné informace o složení vaší půdy a její kvalitě.

Foto: Shutterstock

Profesionální rozbor

Pro přesnější informace o půdě ve vaší zahradě můžete využít profesionální služby laboratorního rozboru. Tím získáte nejen informace o konkrétním typu půdy, ale také o přítomnosti nebo nedostatku minerálních látek. Pro laboratorní rozbor je obvykle potřeba 8 až 12 půdních vzorků z celé plochy pozemku, které se odebírají na přeskáčku.

Nejbližší laboratoře můžete najít prostřednictvím odborů životního prostředí místních úřadů. Také můžete využít Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, který má pobočky v Brně, Plané nad Lužnicí, Plzni, Praze a Opavě. Zvýšení úrodnosti půdy lze dosáhnout různými způsoby, například přidáním organického materiálu, hnojením nebo úpravou pH půdy.

Foto: Shutterstock, zdroj: Wildvalleyfarms, GardeningKnowHow