Nevídané spojení moderny a historie. Tradiční městskou stavbu propojili s korodovanou přístavbou

Opuštěná policejní stanice a městský dům ve skotském městě poblíž Aberdeenu nutně volaly po rekonstrukci. Budovy z přírodního kamene se podařilo zachránit a díky moderní přístavbě vznikl nový prostor pro místní úřady.

Původní veřejné budovy potřebovaly stavební zásah

Městský dům ve Fraserburghu byl postaven z přírodního pískovce. Tento druh kamene je poměrně neobvyklý pro použití ve veřejných budovách a zejména v přímořských oblastech velmi trpí. Přístav je jen několik ulic od budovy, což mělo vliv na rychlé opotřebení vnější části domu. Některé pískovcové bloky byly olámané a poškozené větrem, který s sebou od moře často nese zrníčka soli nebo písku.

Součástí rekonstrukce budovy byla výměna nejvíce poškozených pískovcových bloků za nové. Byl použit materiál z pískovcového lomu Spynie v Elginu, ze kterého je městský dům postaven.

Vnitřní prostory byly ponechány ve stejném stylu, ale dostaly nový bílý nátěr. Ten působí čistým a moderním dojmem a dává vyniknout originální plastické výzdobě jednotlivých místností.

Opuštěná policejní stanice byla na rozdíl od vedlejší budovy postavena z odolnější žuly. Ta potřebovala pouze vyčistit a stavební zásahy se tak týkaly zejména vnitřních prostor domu.

Moderní přístavba tvoří kontrapunkt tradiční architektuře

Plánované vytvoření centrálního místa pro úřad vyžadovalo propojení budovy městského domu a bývalé policejní stanice. To se podařilo díky nově vybudovanému křídlu, které na první pohled ostře kontrastuje s historickými budovami.

Moderní přístavba má vnější plášť z uměle oxidované oceli, která vytváří zajímavou patinu. Nevšední materiál byl zvolen s ohledem na místní klimatické podmínky. Použitý kov velmi dobře snáší přímořské povětrnostní podmínky.

Nové spojovací křídlo nemá za cíl zastínit původní architekturu. To dokazují velkoformátové prosklené stěny stejně jako perforovaná fasáda, která umožňuje průhled na kamenné stěny původních budov. Ty byly zachovány ve své surové podobě a tvoří netradiční vnitřní zdi uvnitř přístavby.

Spojovací trakt v sobě ukrývá technické zázemí historických budov

Primárním účelem nové přístavby je zejména fyzické propojení obou budov úřadu a usnadnění komunikace mezi nimi. Zároveň se však podařilo využít nových prostor k umístění technického zázemí. Tým architektů ze studia Moxon Architects sem zasadil centrálu ekologického vytápění, které umožňuje topení v obou budovách i samotné přístavbě při minimální hladině emisí CO2. 

Vizuálně budova stylem, tvarem i použitým materiálem odkazuje zejména na místní reálie- blízký přístav a lokální ocelářský průmysl. Architekti se tak snažili vyzdvihnout přednosti regionu, který je dlouhodobě politicky a ekonomicky spíše upozaděný.

Foto: Simon Kennedy, Dezeen.com.

Miluji skandinávský styl a bydlení propojené s přírodou. Když děti, čas a finance dovolí, přikládám ruku k dílu na rekonstrukci chalupy na Valašsku. O své poznatky i puchýře se s vámi ráda rozdělím.