Rozpoznejte úniky plynu. Ne každý je cítit

Úniky plynu z různých zařízení znamená smrtelné nebezpečí pro všechno v okolí. Škody na majetku jsou často značné a škody na životech jsou nenahraditelné. Únik plynu totiž není jen riziko výbuchu, ale také plíživá a tichá smrt.

Prevenci nepodceňujte

V domácnosti se nejčastěji setkáme se zemním plynem a méně častěji s oxidem uhelnatým. Vzhledem k dnešním regulím o ochraně zdraví, povinným revizím a údržbě plynových zařízeních je pravděpodobnost otravy malá, ale v žádném případě zanedbatelná. Každou chvíli ve zprávách můžeme slyšet o nějakém neštěstí, kde figuroval plyn a jeho produkty.

Hlavní ochrana proti případnému nebezpečí je prevence. Nepodceňte nákup příslušných detektorů plynu a kouře. Dbejte i na pravidelnou revizi plynových zařízení a na jejich správné používání.

V případě úniku plynu jednejte rychle, efektivně a s chladnou hlavou. Nejdříve otevřete všechna okna, vypněte všechna elektrická a plynová zařízení, uzavřete hlavní přívod plynu, upozorněte na nebezpečí své okolí a evakuujte se z budovy.

Kontaktujte svého dodavatele plynu, případně i hasičský záchranný sbor a postupujte dle jejich pokynů.

Foto: Shutterstock

Úniky plynu nejsou vždy cítit

Dementujme rovnou rozšířenou pověru, že únik plynu zaregistrujete pouze nosem. V některých případech totiž pomůže jen detektor, jelikož plyn je bez barvy a zápachu.

  • Zemní plyn

Zemní plyn je v surové formě bez barvy a zápachu. Jelikož je ale rozšířený v domácnostech a různých provozech, obsahuje silně zapáchající sirné příměsi. Velice známou látka, která se k tomuto účelu využívá, je sulfan neboli sirovodík. Ten je cítit svým specifickým zápachem po zkažených vejcích. Tento únik tedy můžete skutečně zaregistrovat svým nosem.

  • Oxid uhelnatý

Oxid uhelnatý oproti tomu je skutečně bez zápachu a bez barvy. Používá se ve svítiplynu a vzniká i nedokonalým spalováním biomasy a fosilních paliv. To znamená například v uzavřených prostorách, kde běží motor vozidel a jiných zařízeních spalujících naftu a benzín. Tento plyn blokuje přenos kyslíku v krevním řečišti a dojde k intoxikaci a udušení.

Vždy je proto nutné používat v těchto prostorách příslušné detektory.

Foto: Shutterstock, zdroj: MedicalNewsToday, Expresssewer