Solární panely jsou na vzestupu. S čím je potřeba počítat, chcete-li zainvestovat do energetické nezávislosti svého domova?

Když se řekne fotovoltaika, každý si hned vybaví nehezké polní lány “oseté” solárními panely. V kombinaci se všudypřítomnou řepkou to opravdu místy nevypadá hezky – pohlédneme-li na naši krajinu. Tak či onak – solární panely jsou samy o sobě důmyslným prostředkem k výrobě velice levné elektrické energie pro vlastní potřebu. Pokud jste schopni s energií vyrobenou solárními panely v rámci své vlastní fotovoltaické solární elektrárny pokrýt svou vlastní spotřebu elektrické energie, pak výrazně šetříte svůj rodinný rozpočet.

Z čeho se skládá fotovoltaická elektrárna?

Solární panely samy o sobě příliš parády nenadělají. Mluvíme-li o výrobě elektřiny prostřednictvím solárních panelů, hovoříme o fotovoltaické elektrárně. Fotovoltaické elektrárny (označované také jako FVE) jsou tvořeny solárními panely, střídači, rozvaděči a regulací. Solární panely vytvářejí stejnosměrné elektrické napětí, které je následně ve střídači transformováno na střídavé napětí a to se dále rozvádí do vaší domácnosti, případně se nespotřebované přebytky hospodárně ukládají prostřednictvím regulačních členů do akumulačních baterií či TUV nebo jako kombinace obojího.

Foto: Depositphotos

Chcete fotovoltaickou elektrárnu? Připravte se na byrokracii

Pořízení fotovoltaické elektrárny není to samé, jako nákup rohlíků v supermarketu. Chcete-li svou fotovoltaickou elektrárnu uvést do provozu, musíte si zajistit souhlas provozovatele distribuční sítě ve vašem bydlišti. Distribuční síť musí být dostatečně dimenzovaná pro připojení nového zdroje do soustavy. V případě, že tento krok opomenete, můžete si koledovat o tučnou pokutu.

Kolik stojí fotovoltaická elektrárna na klíč

Cena vlastní fotovoltaické elektrárny závisí zejména na výkonovém požadavku. Na trhu existují malé elektrárny s cenou od 100.000 Kč až po robustnější systémy s akumulací buď do baterie, nebo do TUV, jejichž ceny mohou přesáhnout i 300.000 Kč. Realizační firma by vždy měla být schopná navrhnout ideální konfiguraci fotovoltaické elektrárny vhodnou pro Vaše potřeby. V každém případě záleží na vaší potřebě, resp. spotřebě.

Na realizaci fotovoltaické elektrárny se vztahují velmi výhodné dotace z programu Nová zelená úsporám. Díky tomu můžete získat fotovoltaickou elektrárnu až s 50% dotací, kterou za vás hradí stát. Místo zmíněných 100.000 Kč tak můžete zaplatit o 50 % méně. Díky dotacím se pak návratnost této investice, která nepochybně zvyšuje hodnotu vaší nemovitosti, pohybuje okolo 10 let.

Foto: Depositphotos

Chci vlastní fotovoltaiku. Na koho se obrátit a na co si dát pozor?

Fotovoltaika je perspektivní obor, a proto dnes už existuje řada firem, které se tomuto oboru věnují. Vstup na tento trh není tak složitý, jak by si mohl laik představovat. I proto existuje nemalé procento firem, jejichž přístup nelze označit jako zcela košér.

V praxi se lze setkat se situacemi, kdy na rozváděčích zcela chybí varovné štítky, štítek výrobce se sériovým číslem, datem výroby, napěťovou a proudovou hladinou, dokonce jsou k vidění i případy, kdy zcela chybí označení CE o shodě s platnými normami! Takový přístup je v rozporu s legislativou! Podobné nešvary bohužel nejsou ojedinělé. Nutno podotknout, že závažnost takových nedostatků je až alarmující.

Pokud přebíráte fotovoltaickou elektrárnu bez platného označení CE, bez popisu komponent a bez varovných štítků, je to totéž, jako byste jezdili s autem bez techničáku.

Hledejte ověřené firmy s dobrými referencemi. Slepá důvěra se nikdy nevyplácí

Investice do fotovoltaické elektrárny nepatří k těm nejnižším. Proto by i samotný zákazník měl vzít zodpovědnost do svých rukou a důsledně si nastudovat, jak taková fotovoltaická elektrárna má vypadat, jaké jsou její součásti a co vše by mělo být dodáno v rámci díla. Pokud by vám v průběhu realizace bylo cokoliv podezřelé, konejte dřív, než bude pozdě.

Jsem nezávislý žurnalista a také závislý kutil a pěstitel. Vše, co se kolem domu šustne a stojí za pár slov rád prostřednictvím písmenek sdílím se čtenáři. Rád poradím s financemi, hypotékou, ale i se stavbou domu.