Úrok – základní pojem ve světě financí. Jak dobře mu rozumíte?

Co je úrok, úroková sazba, zkratky p.a. a p.m.? Vyznáte se v pojmech souvisejících s českým hypotečním trhem? Že ne? Přinášíme vám užitečný přehled používaných výrazů, se kterými se můžeme setkat v souvislosti s půjčováním nebo ukládáním peněz do bank.

Věřitel a dlužník

Chceme-li si půjčit nebo uložit peníze, bude nás především zajímat úrok. Ten, kdo nám půjčuje, je věřitel. Věřitel, který nabízí nějakou finanční částku, ji nabízí na finančním trhu. Přijetím nabídky se stáváme dlužníky, můžeme s částkou disponovat. Znamená to, že jsme od věřitele získali úvěr. Zapůjčená částka musí být do určené lhůty navrácena spolu s navýšením.

Úrok

Úrok je tedy toto navýšení, je to cena, kterou stojí poskytnutí finančních prostředků.

Úroková sazba

Konkrétní výše úroku je stanovena úrokovou mírou (sazbou). Tato sazba je vyjádřena v procentech.

  • roční úroková sazba – p.a. (per annum) – vklad nebo půjčka je úročena ročně (např. spořící účet, u nějž je úrok 1% p.a., zúročí vklad za rok jedním procentem)
  • pololetní úroková sazba – p.s. (per semestre) – úročení dvakrát do roka
  • čtvrtletní úroková sazba – p.q. (per quartale) – úročení každé tři měsíce
  • měsíční úroková sazba – p.m. (per mensem) – úročení měsíčně

Roční a měsíční úroková sazba bývá užívána nejčastěji. S měsíční se setkáme na příklad u úvěrů z kreditních karet.

Časový úsek určuje, jak často se bude zvyšovat úrok. Často to bývá rok, ale může být i nižší, například měsíc nebo čtvrt roku.

Jak počítají banky úroky

V praxi se pro výpočet úrokové doby požívají různé principy. U nás je to tzv. německá (nebo též obchodní) úroková uzance 30/360. Tato metoda je založena na určité smyšlence, že rok má 360 a měsíc 30 dní. Měsíce s 31 kalendářními dny nemají zůstatek jednoho dne úročen, naopak v únoru se úročí dvakrát navíc (v přestupném roce jedenkrát).

Výpočet úroku

Jistinou je zůstatek na účtu.

Výpočet úroku zůstatku počíná dnem jeho připsání na účet a končí den předcházející dni, kdy jsou tyto prostředky odepsány.

Chceme-li překontrolovat vypočtený úrok, je nutné vzorec použít tolikrát, kolikrát byl v daném období změněn zůstatek na účtu. Tyto hodnoty se následně sečtou.

Vyznat se v moderním finančním světě není jednoduché, ale pamatujte – žádný učený z nebe nespadl! Chcete-li zkusit v bance své štěstí a zažádat o hypotéku, s tímto přehledem se rozhodně budete daleko lépe orientovat v povídání, které si pro vás připraví váš hypoteční makléř.

Autor

Zajistit si bydlení snů zpravidla není žádná legrace - a přes to - je to jeden z životních cílů většiny z nás. Problémy, kterými si procházíme při zařizování bydlení, řešily už generace před námi a podobné problémy čekají i naše potomky. Díky našemu portálu získáte spoustu cenných rad a tipů, díky kterým bude vaše cesta k bydlení snů o něco snadnější!