Velké riziko požáru fotovoltaických panelů. Když je máte na střeše, dejte si na pár věcí dobrý pozor

Fotovoltaické panely představují velmi povzbudivé řešení pro životní prostředí, o které se chtě nechtě starat musíme, jelikož ani naše matička planeta země nemůže snést úplně vše. Ovšem co je podstatné zmínit je fakt, že fotovoltaické panely bývají často instalovány bez dodržení základních bezpečnostních pravidel, či znalosti jich samých. Pak zde riziko, že se pro nás stanou ohrožujícími, stále přetrvává. 

Co jsou fotovoltaické panely?

Fotovoltaický panel je zařízení, které pomocí fotovoltaických článků přeměňuje sluneční světlo na elektrickou energii. Tyto panely jsou často používány jako zdroj obnovitelné energie pro domácnosti.

Fotovoltaické panely jsou nejčastěji instalovány na střechy budov nebo na venkovních plochách, kde mohou přijímat přímé sluneční světlo. Tyto panely mohou být také instalovány na stáních nebo na specifických konstrukcích, které umožňují nasměrování panelů na slunce. Cílem je zajistit co největší množství světla pro výrobu elektrické energie.

Foto: Shutterstock

Vědci zjistili problém

Hned zprvu je nutno říci, že správně instalované fotovoltaické panely nepředstavují žádné nebezpečí. Jenže u nás chybí celá řada vyhlášek k tomu, aby byly tyto panely správně namontovány, obvykle se proto umisťují přímo na trapézový povrch střech, které jsou ještě mnohdy potažené polypropylenem. Ani není třeba zdůrazňovat, že v takovém případě stačí sebemenší zakolísání a oheň vzplane takřka okamžitě. Roli zde také hraje vzdálenost solárních panelů od střechy, která ovlivňuje riziko požáru a rychlost jeho šíření. Proto by se panely měly instalovat ve vzdálenosti 9 cm od střechy, nikoli 12 cm a více, jak bývá mnohdy u instalací zvykem.

Dalším, vědecky podloženým problémem, jsou panely, které jsou instalovány rovnoměrně se střechou. Kabeláž a komponenty samotné fotovoltaiky nepředstavují zásadní problém, na možný vznik požáru má větší vliv právě střešní plášť nebo úhel sklonu střechy.

Co je skutečný problém je nedostatek předpisů, které by jasně stanovovaly pravidla pro montáž solárních panelů, navíc mnohé firmy ani pokyny výrobce nedodržují. Už jen z toho důvodu je dobré se v problematice orientovat dřív, než si necháte naslibovat hory doly a umístit si solární panel na střechu neověřeným dodavatelem. 

Foto: Shutterstock, zdroj: PCCGroup, sciencedirect, FireCashBuyers