Nezapomeňte na základní věc, kterou je třeba udělat s plynovým kotlem. Jen tak něco ušetříte

Zimu máme za dveřmi a majitelé plynového kotle s nervozitou čekají na první mrazivé dny. Všichni doufají, že letošní zima bude co nejmírnější. Ceny plynu jsou stále velmi rozkolísané, což ke všeobecnému klidu nepřispívá. Ač se téměř každý snaží dosáhnout úspor kolem 15 %, které nám nařizuje stát, mnoho lidí zapomíná na základní věci, které nám s úsporami plynu mohou pomoci. Plynový kotel musí být před topnou sezónou v nejlepší možné kondici.

Šetřit se snaží každý

Firmy i domácnosti se snaží, v rámci úspor, různě inovovat stávající tepelná zařízení. Trendem jsou momentálně chytré termostaty. Tato zařízení dokáží samostatně regulovat teplotu, případně jí dle potřeby zvyšují, nebo snižují. Díky zabudovaným čidlům nepotřebuje zásah uživatele, vyjma úvodního nastavení. Velký rozmach opět zažívají solární panely, větrná a vodní energie, houfně se vrtají nové termální vrty. Nicméně jde často ale o dlouhodobá řešení. V krátkodobém horizontu plynový kotel není možné nahradit, a zvláště ne na tuto zimu. Na co ale velmi často zapomínáme je pravidelný a základní servis kotle. Tuto problematiku totiž řešíme až když je pozdě, při havárii.

Kotel nechte zkontrolovat každý rok

Tato situace se téměř nikdy netýká firem, ale téměř vždy jen domácností. Firmy, které plynové kotle využívají, musí udržovat svá tepelná zařízení v perfektním stavu. Ukládá jim to nejen legislativa, ale také podmínky pro různá pojistná plnění. Navíc je dodržování těchto norem důsledně kontrolováno.

U domácností je situace opačná. Máme sice také zákonnou povinnost pravidelné revize kotle a těsnosti plynového potrubí, nicméně tato povinnost nebývá kontrolována. Tedy dokud nevznikne nějaký problém, například v podobě havárie.

Zanedbaný kotel neušetří a je nebezpečný

Je úplně jedno, jaký kotel vlastníte. Každý neudržovaný kotel, moderní, nebo dříve velmi oblíbený turbo kotel, je časovanou bombou. Zvláště u torbo kotle je zde zvýšené riziko úniku oxidu uhelnatého, z důvodu netěsnosti odvodu spalin. Každý rok bývá nahlášeno několik těchto případů, kde hlavní roli hrál netěsný kotel.

Problémem nejen pro zdraví, ale také pro úspory, je zanesený přívod vzduchu nečistotami. Zanesený přívod vzduchu neumožní správné spalování plynu, ekologické znečištění je vyšší, je větší pravděpodobnost poškození kotle a stoupne také zatížení naší peněženky. Čisté potrubí zaručí správné a efektivní spalování, které je ekologičtější, bezpečnější a úspora nákladů je až o 15% vyšší, než u znečištěného a neudržovaného kotle.

Foto: Freepik

Servisní technik musí být profesionál

Důraz také klademe na výběr technika. Dle doporučení energetických společností má kontrola kotle trvat minimálně hodinu. Navíc by se měl vždy prokázat příslušnou odborností v problematice oprav plynových zařízení. Neváhejte se tedy obrátit přímo na výrobce, nebo distributora podobných zařízení. Vždy vám rádi doporučí příslušného profíka.

Foto: Shutterstock, zdroj: Which, Auragas, Nesta