Pokácení stromu na zahradě není jen tak. Za porušení pravidel hrozí pokuta

Máte doma na zahradě strom, který vám překáží, neplodí nebo se ho jen chcete zbavit? I Kácení stromů má svá pravidla a podléhá legislativě. Nemůžete jen tak pokácet jakkýkoliv strom. I pro tuto činnost potřebujete povolení.

Kdy nepotřebuji povolení

Pojďme se podívat na případy, kdy povolení ke kácení stromů na zahradě nepotřebujete.

  • v případě kácení ovocných stromů, ořechů, mandloně a lísky.
  • pokud neovocné stromy nedosáhnou výšky 130 cm a obvodu 80 cm.
  • v případě, že souvislá zarostlá plocha keřů tvoří plochu do 40 m².
  • potřebujete vykácet stromy, které jsou poškozené suché nebo ohrožují na životě.

Kdy potřebuji povolení

Kdy naopak potřebujete povolení k tomu, abyste mohli pokácet strom?

  • Pokud se strom vyskytuje v nějaké památné nebo chráněné oblasti.
  • V případě, že je strom určený ke kácení vyšší než 130 cm a jeho obvod přesahuje 80 cm.
  • pokud je plocha souvislých keřů větší než 40 m².
  • V případě, že chcete pokácet strom, který se nachází v zahrádkářské oblasti, neoplocených parcelách a veřejně přístupných prostranstvích.

Kde zažádat o povolení

Zažádat o povolení můžete na městských a obecních úřadech. Žadatel je často vlastník pozemku nebo nájemce prostor. Nájemce však může podat žádost jen po odsouhlasení vlastníkem pozemku, na kterém se strom pokácí. V průběhu správního řízení může žadatel nahlížet do spisu a přidávat další průkazný materiál. Žádost je obecně vyřízena nejčastěji do 15 dní od jejího podání..

Foto: Freepik

Co obsahuje žádost

V případě podání žádosti je třeba se na ní připravit, abyste měli všechny potřebné údaje.

Žádost obsahuje označení katastrálního území, číslo parcely a také umístění stromu k pokácení (forma nákresu). Je třeba doložit vlastnické právo nebo nájemní právo spolu se souhlasem vlastníka. V žádosti musíte také specifikovat dřevinu, kterou chcete pokácet, i její výšku a obvod. V neposlední řadě uveďte důvod jejího pokácení.

Foto: Freepik, zdroj: dumazahrada, Ministerstvo životního prostředí