U pronájmu je klíčová inflační doložka. Nezapomínejte na ni, může vám vydělat značné peníze

V posledních letech dochází k vysokému nárůstu inflace. Firmy, podnikající osoby, ale i soukromé osoby potřebují růst takových cen promítnout do nabízené komodity. Nejčastěji se jedná o věci, předměty a služby, které mají delší dobu trvání. V průběhu let se může měnit jejich hodnota a vlastník by na to měl být oprávněn reagovat průběžným navyšováním ceny.

Inflační doložka

Slouží jako nástroj pro ochranu před budoucí inflací. Pokud dojde k růstu nějaké části ceny, je možné zvýšit cenu poměrně k jejímu obecnému růstu. Inflační doložka není definována žádným zákonem, ale je legální jí využívat.

V současné době, kdy ceny rapidně rostly nahoru, je inflační doložka běžnou součástí nájemních smluv, ale také smluv o dílo. Jedná se o smlouvy dlouhodobějšího charakteru, kde trvá smlouva několik let. Ceny se pak mohou v dalších letech měnit.

Nájemní smlouva a inflační doložka

Nejčastěji se v současné době využívá inflační doložka u nájemních smluv. V předchozích letech došlo k takovému nárůstu cen energií, že je potřeba každý rok na změnu reagovat. Z občanského zákoníku vyplývá, že se výše nájemného může upravovat po uplynutí jednoho roku. Ve smlouvě musí být jasně stanoveno, který index Českého statistického úřadu bude pro výpočet nárůstu cen použit.

Foto: Shutterstock

Co musí obsahovat inflační doložka

Aby byla inflační doložka pochopena oběma stranami a nedošlo k nedorozumění, je třeba jí správně formulovat. Její obsah sice není stanovena zákonem, ale každá doložka by měla obsahovat následující body:

  • Datum, kdy se bude cena nájmu navyšovat
  • Jakým způsobem bude cena nájemci navýšena
  • Stanovený inflační ukazatel, kterým se bude nájemné navyšovat

Foto: Shutterstock, zdroje: ČKAIT, Hypoindex