Podpora sociálně slabých prostřednictvím státních a neziskových organizací je v různých krajinách v Evropě diametrálně odlišná. Některé země jsou známé svou sociální politikou, a tak i bydlení pro sociálně slabé má takovou úroveň, že by podobným bydlením nepohrdli majetnější vrstvy obyvatelstva. A pak jsou naopak země, kde je situace zcela opačná.

Ačkoliv je samotná definice “bydlení pro sociálně slabé” velmi obecná a v každé krajině znamená něco jiného, v širším slova smyslu můžeme tento typ bydlení zobecnit a vzájemně porovnat, co která země nabízí svým sociálně znevýhodněným občanům.

Belgie

V Belgii mohou na sociální bydlení dosáhnout lidé s nízkými příjmy a to jak rodiny, tak i jednotlivci. Systém, kterým se Belgie řídí už zhruba 40 let, je decentralizován. Rozhodovací pravomoc spadá mezi tři reginy – Bruselský region, Vlámsko a Valónsko. Sociální bydlení pak přidělují obce, veřejné společnosti, družstva nebo neziskové organizace. V Belgii se aktuálně hovoří o 280.000 bytových jednotkách poskytovaných jako bydlení pro sociálně slabé.

Den Travoo, Belgie

Foto: Frederik Vercruysse.

St-Agatha-Berchem, Belgie

Foto: Filip Dujardin.

Nizozemsko

Sociální bydlení v Nizozemsku se projevuje na státním příspěvku na bydlení, které inkriminované skupiny obyvatelstva inkasují. Ti, kteří žijí v dotovaných domácnostech, neplatí za ubytování více než 710 € měsíčně (necelých 18.000 Kč). Částka nad tuto hranici je totiž doplácena tamějšími úřady.

V Nizozemsku existuje také tzv. “kontrola nájemného”, která zakazuje zvyšování cen za nájem o více než 4,3 % ročně. Bydlení je spravováno bodovým systémem, který určuje hodnotu nemovitosti, v níž bude žadatel bydlet a tedy i nájemné. Dohled nad systémem provádí specializovaný úřad zvaný Centraal Fonds Volkshuisvesting (Centrální fond bydlení). V zemi je takto spravováno více než 2,4 milionů bytových jednotek.

Emmen, Nizozemsko

Foto: Detail10.

Amsterdam, Nizozemsko

Foto: Marcel van der Burg.

Španělsko

Situace ve Španělsku je poněkud specifická. Právo na bydlení je zde totiž zaručeno přímo v ústavě, kde se se uvádí:

„Všichni Španělé mají právo požívat slušné a přiměřené bydlení. Orgány veřejné moci podporují nezbytné podmínky a stanovují vhodné normy, aby bylo toto právo účinné, a regulují využití půdy v souladu s obecným zájmem, aby se předešlo spekulacím. Společenství má podíl na výhodách plynoucích z urbanistických politik veřejných orgánů.“

Sociální bydlení je ve Španělsku tvořeno z převážné části domy nebo byty poskytovanými do osobního vlastnictví, které je v oblasti bydlení ve Španělsku historicky zakořeněno ještě více, než u nás. Poskytování domů či bytů do osobního vlastnictví je realizováno prostřednictvím zvýhodněných hypotečních úvěrů. Míra úrokové sazby tamějších hypoték je určována ekonomickou silou žadatelů. Nejchudší vrstvy mají nárok na nejvýhodnější úrokové sazby.

Barcelona, Španělsko

Foto: Simon García.

Asturie, Španělsko

Foto: Simon García.

Zdroj: ArchDaily.com, Přehled systémů sociálního bydlení ve vybraných evropských zemích
a jejich komparace, Mgr. Lenka Máchová (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2018).

Foto: Archdaily.com.

redakce

Zajistit si bydlení snů zpravidla není žádná legrace - a přes to - je to jeden z životních cílů většiny z nás. Problémy, kterými si procházíme při zařizování bydlení řešili už generace před námi a podobné problémy čekají i naše potomky. Díky našemu portálu získáte spoustu cenných rad a tipů, díky kterým bude vaše cesta k bydlení snů o něco snadnější!