Zásadní chyby při prořezávání stromů. Můžete je poničit a přijít o úrodu

Je dobře možné, že máte letité zkušenosti s pěstitelstvím, přesto jsou vaše ovocnany ve výnosu slabé a s úrodou se v klubu zahrádkářů rozhodně nepochlubíte. I prořezávání stromů má svá pravidla a ačkoliv to vypadá velice jednoduše, jejich porušení může vést nejen k úbytku úrody, ale i případnému úhynu celého stromu. 

Ať už zkušenosti máte, či ne, vždy je dobré si při prořezávání stromů nechat poradit. Taktika kdy zkrátka jen tak na oko prostříháte větve, aby to nějak vypadalo, má vliv nejen na úrodu, ale také celkové zdraví stromu. Čemu se vyhnout?

Vše má svůj čas

Pravidelnost v řezu není vůbec nutná, pokud nevlastníte sad pro produkci ovoce. Není dáno, že na vaší zahradě musíte ovocnany prořezat každý rok, naopak, pokud to situace nevyžaduje, do růstu nezasahujte. 

Správné načasování je další věcí, na kterou nesmíte zapomenout. Prořezávání se provádí vždy na začátku jara, tedy ve chvíli, kdy pomalu končí doba zimního odpočinku a stromek pomalu nabírá sílu do nového vegetativního období. Teplota by se měla pohybovat kolem 5 stupňů. Nemá smysl prořezávání zbytečně odkládat, ani se unáhlit, mráz by strom mohl definitivně poškodit. 

Zároveň i příliš radikální řez může vést k devastaci stromu. Vždy pamatujte, že řez by neměl vzít více, než-li ¼ objemu. Pokud to přeženeme, začne strom vyhánět tzv. vlky, což jsou plané výhony, které neplodí a začne litý boj o to, zda vydrží víc ovocnan nebo vy. 

Také není důvod zkracovat celé výhony, protože ty jinak obrazí právě nevítanými vlky. Zkraťte větve o čtyři pupeny, to zcela postačí k jejich posílení. V sezóně vás překvapí vydatná úroda.  

Foto: Shutterstock

Správný řez

Pamatujte, že při prořezávání musíte vést řez vždy na větevní kroužek. Důvod je zcela jednoduchý – strom nemá při takovém zásahu problém ránu zacelit, zatímco když větev odřežete a necháte pahýl, tak právě ten se začne postupem času rozkládat a stane se přímo vítaným útočištěm pro škůdce a dřevokazné houby. 

Opatrnosti také dbejte při odstraňování velkých větví, nikdy je nelámejte, naopak postupujte plánovaně, po kouscích, ať nezničíte kůru stromu. Všechny rány nechte pořádně vyschnout a teprve potom je natřete smolou nebo lakem.

Poslední a velice dobrou radou, nač při prořezu dbát, je úhel – ten, který větev svírá mezi svou odnoží a kmenem. Optimální úhel je mezi 45 – 90 stupni, protože příliš malý úhel zapříčiní, že větem nabere na hmotnosti a následně praskne s prvním silnějším větrem. Ulomená větev za sebou poté na stromě zanechá velice nebezpečnou ránu, která je opět hostitelem všeho nevítaného. 

Starejte se o své ovocnany dobře, nikdy ne příliš, ale ani je nezanedbávejte. Oplatí vám to na chutné a bohaté úrodě. 

Foto: Shutterstock, zdroj: leaflimb, lawnstarter